deloitte global operations consulting

Görüşler

Dalga Etkisi

Üretim ve perakende sektörü liderleri giderek artan tedarik zinciri zorluklarını nasıl değerlendiriyor?

Tedarik zincirleri giderek karmaşık bir hal almakta ve firmaların rekabet gücünde önemli ve belirleyici bir faktör haline gelmektedir. Bunun yanında, tedarik zincirlerinin giderek global ve entegre hale gelen yapısı onları birçok riske maruz bırakmaktadır.

Üretim ve perakende sektöründen 600 yönetici ile yapılan Deloitte araştırma anketi

Birçok iç ve dış faktörün bir araya gelmesi global tedarik zincirleri için risk seviyesini yükseltmektedir. Bunlardan bazıları globalleşme ve küresel bağlantının artması gibi tedarik zincirlerini daha komplike hale getirebilecek ve çıkabilecek problemlerin etkisini artırabilecek makro trendlerdir. Diğerleri ise verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek gibi firmaların çabalarından kaynaklanan faktörlerdir. Yalın üretim,  just-in-time uygulamaları, kısalan ürün yaşam döngüleri, dış kaynak kullanımı ve tedarikçi konsolidasyonu gibi trendler kayda değer avantajlar sağlasa da aynı zamanda yeni tür tedarik zinciri risklerinin ortaya çıkmasına ve hata payının azalmasına yol açmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın 

Faydalı buldunuz mu?