Hizmetlerimiz

Süreç ve Organizasyon Tasarımı

Organizasyonel yapının ve iş süreçlerinin kurumsal stratejilere uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Çünkü, kurumsal stratejiler ancak onları hayata geçirecek organizasyonun ve süreçlerin verimliliği ve etkinliği ölçüsünde amacına ulaşmaktadır.

Deloitte, sektör uzmanları ile müşterilerine özel organizasyonel yapı ve süreç tasarımı çözümleri sunmaktadır. Deloitte’un “IndustryPrints” aracı ile dünyadaki en iyi uygulamalar doğrultusunda iş süreçleri yeniden tasarlanmakta ve organizasyonel yapı yeniden tasarlanan iş süreçlerinin en etkin şekilde hayata geçirilmesi için yeniden yapılandırılmaktadır.

 

Ürün, hizmet ve fiyatlama rekabetinin hızla daraldığı günümüzde kurum içi süreçlerinin yönetimi, izlemesi ve iyileştirilmesi en önemli fark yaratan faktörlerden biri olmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Süreç Yönetimi

Organizasyonel Tasarım hizmet alanı organizasyon yapılarının, rol ve sorumlulukların, yetkinliklerin ve performans ölçütlerinin tasarımını kapsamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda yetkilendirme modelinin tasarlanmasını da kapsamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Organizasyon Tasarımı