Hizmetlerimiz

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri performansının iyileştirilmesi gelirleri, karlılığı ve nakit akışını önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca, müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri istedikleri anda makul bir fiyattan alabilmelerini sağlayarak ana faaliyet alanında müşteri sadakatini artırmayı sağlamaktadır.

Son on yılda iş yapış şekilleri daha da karmaşık bir hal almıştır: Daha fazla ürün çeşidi, daha yüksek hizmet beklentisi, daha kısa çevrim süresi, daha kapsamlı finansal yönetim ve küreselleşme. Ne yazık ki, bugün var olan tedarik zincirleri genellikle bu karmaşık yapının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmamıştır.

Deloitte, tedarik zinciri yönetiminin karmaşık yapısını küçük parçalara ayırarak bu karmaşanın aşılmasında müşterilerine destek vermekte; tedarik zinciri performansının geliştirilmesinde strateji, süreçler, kaynaklar ve teknoloji açısından geniş bir perspektiften bakmaktadır.

Deloitte’un, finansal yönetim, vergi ve risk yönetimi konusundaki derin bilgi birikimi, maliyetlerin en aza indirilmesini ve hayata geçirilebilir çözümler sunulmasını sağlamaktadır.

Hızla değişen dünyamızda iş yapma biçimleri de hızla değişmekte ve bu durum şirketlerin stratejilerini buna göre yapılandırmalarına neden olmaktadır. Değişen şirket stratejileri genelde pazarlama, marka ve satış odaklı olmakta, tedarik zinciri stratejisinin ise bu stratejilerdeki değişimi izlemesi beklenmektedir. Tedarik zincirinin değer zincirinin ortasında yer aldığı düşünüldüğünde ise tedarik zinciri stratejisinin şirket stratejisinin başarılı bir biçimde uygulanmasında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Devamı için tıklayın.

Tedarik Zinciri Stratejisi ve Organizasyonu

Değişen iş gereksinimleri ve piyasalar tedarik zinciri yönetimini etkin kılmayı gerektirmekte ve bunun sonucunda elde edilen rekabet gücünü ve esnekliği daha önemli hale getirmektedir. Müşteriler; daha fazla esneklik, bulunurluk bilgisine daha kolay erişim, daha fazla hız ve kişiselleştirilmiş ürünler talep etmektedirler. Bu bilgileri sağlayabilmek için tedarik zincirinin her yerinde görünürlüğe olanak verecek ve değişen müşteri taleplerine maliyet açısından rekabetçi olarak hızla cevap verebilecek tedarik zinciri planlama yeteneklerine daha da fazla önem verilmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Tedarik Zinciri Planlama ve Optimizasyon

Günümüzün dinamik dünyasında piyasalar sürekli hareket halindedir. Müşteri portföyleri, rekabet koşulları, müşteri beklentileri, maliyetler, tedarikçiler, yasal düzenlemeler, ürünler, faaliyet gösterilen coğrafyalar, iş kolları, tesisler ve teknolojik yapı her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir. Ancak bütün bunlar olurken tedarik zinciri ağ yapısı nispeten değişmeden kalmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

Tedarik Yönetimi kapsamında Stratejik Tedarik Yönetimi, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi ve Satın Alma Süreçlerinin Tasarımı sunmaktayız.

Devamı için tıklayınız.

Tedarik Yönetimi

Şirketler rekabet şartları altında müşteri siparişlerine en etkin şekilde cevap verebilecek ve aynı zamanda maliyetlerini minimize edecek üretim ve üretim planlama süreçlerine sahip olmak isterler. Bu da hem esnek olmayı hem de verimli olmayı gerektirir ki çoğu zaman bu iki kavram birbiri ile çelişen kavramlardır. Esneklik adına yapılan faaliyetlerin birçoğu maliyetleri artırıcı yönde etki etmektedir. Burada önemli olan bu iki kavram arasındaki doğru dengeyi bulmaktır. Doğru dengenin bulunmasında, şirketin hangi müşterileri hedeflediği ve onların beklentilerinin anlaşılması odak noktası olmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Üretim Yönetimi

Dağıtım Yönetimi kapsamında Depo Operasyonları Tasarımı ve Nakliye Operasyonları tasarımı hizmetleri sunmaktayız.

Devamı için tıklayınız.

Dağıtım Yönetimi

Tedarik zinciri operasyonlarının gidişatının takibi, kapsamlı performans ölçümü uygulamalarını gündeme getirmektedir. Bu konuda çalışmalara başlamış şirketler performans yönetimi konu başlığı altında; hangi süreçlerde nelerin takip edilmesi gerektiği, hangi performans göstergelerinin belirlenmesi gerektiği, süreçler arası entegrasyonun nasıl takip edileceği, nasıl bir raporlama ile performans ölçütlerinin takip edileceği gibi çok çeşitli konuların bulunduğunu ve tedarik zinciri stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayacak performans yönetim sistemi kurulumunun oldukça kapsamlı bir süreç olduğunu fark etmektedirler.

Devamı için tıklayınız.

Tedarik Zinciri Performansı