Hizmetlerimiz

Üretim Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Şirketler rekabet şartları altında müşteri siparişlerine en etkin şekilde cevap verebilecek ve aynı zamanda maliyetlerini minimize edecek üretim ve üretim planlama süreçlerine sahip olmak isterler. Bu da hem esnek olmayı hem de verimli olmayı gerektirir ki çoğu zaman bu iki kavram birbiri ile çelişen kavramlardır. Esneklik adına yapılan faaliyetlerin birçoğu maliyetleri artırıcı yönde etki etmektedir. Burada önemli olan bu iki kavram arasındaki doğru dengeyi bulmaktır. Doğru dengenin bulunmasında, şirketin hangi müşterileri hedeflediği ve onların beklentilerinin anlaşılması odak noktası olmaktadır.

Şirketler bir yandan müşteri beklentilerini karşılamak için uğraş verirken, diğer yandan da karlı ve sürdürülebilir bir şekilde operasyonlarını yürütmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca operasyonların yürütülmesi sürecinde, firmalar rakiplerinden bir adım önde çıkabilmek ya da yarıştan kopmamak için mevcut durumlarını gözden geçirmekte, mevcut yetkinliklerin artırılmasına ve katma değersiz işlerin azaltılmasına yönelik iyileştirme faaliyetleri yürütmektedirler. Diğer şirketlerin de benzer iyileştirme faaliyetlerinde bulunuyor olmaları, bu tür faaliyetlerin sürekli olarak yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Deloitte, firmaların rekabet avantajını elde etmeleri ve bu avantajlarını sürdürebilmeleri için üretim verimliliklerinin ve bunu etkileyen düğer süreçlerin verimliliklerinin ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik süreç, organizasyon ve teknoloji açılarından detaylı analiz çalışmalarını ve tespit edilen iyileştirme noktalarının uygulanması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.