Hizmetlerimiz

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Tedarikçileri ile etkin ve verimli ilişkiler geliştiren kurumlar rakiplerine karşı giderek artan üstünlükler edinmektedirler. Düşük maliyet, esneklik, üstün kalite ve ek hizmetlerin çeşitliliği için kurumlar tedarikçileri ile çok özel çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaları belli bir çerçeveye taşıyan süreçlerin tümünü ifade eden Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (TİY), kaynak bulma ve satın almanın ötesinde, daha farklı nitelik gerektiren bir yapıdır. Satın almayı ilişki yönetimine dönüştüren TİY’de amaç, tedarikçilerin aktif ve sürekli olarak yönetilmesi ile sağlanan faydanın satın alma fiyatı tasarruflarının üzerine çıkarılmasıdır.

Tedarikçi ilişkileri yönetimi (TİY) çerçevesinde, müşterilerimize, tedarikçi ilişkilerini yönetmek için gerekli kılavuzların, politikaların, süreçlerin ve yetkinliklerin geliştirilmesinde destek olmaktayız. Bu çalışmalar tedarikçilerin gruplara ayrılmasını, yönetim zamanının tahsisini ve anahtar performans göstergelerine odaklanılmasını içermektedir. Etkili tedarikçi ilişkileri yönetimi, stratejik tedarik yönetimi ve satın alma organizasyonun yeniden yapılandırılması ile yakından bağlantılıdır. Sözleşme görüşmeleri ve sürekli uyum, tedarikçi ilişkilerinin anahtar unsurlarıdır.