Hizmetlerimiz

Tedarik Zinciri Performansı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri operasyonlarının gidişatının takibi, kapsamlı performans ölçümü uygulamalarını gündeme getirmektedir. Bu konuda çalışmalara başlamış şirketler performans yönetimi konu başlığı altında; hangi süreçlerde nelerin takip edilmesi gerektiği, hangi performans göstergelerinin belirlenmesi gerektiği, süreçler arası entegrasyonun nasıl takip edileceği, nasıl bir raporlama ile performans ölçütlerinin takip edileceği gibi çok çeşitli konuların bulunduğunu ve tedarik zinciri stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayacak performans yönetim sistemi kurulumunun oldukça kapsamlı bir süreç olduğunu fark etmektedirler.

Deloitte, organizasyonların tedarik zinciri operasyonlarını oluşturma, iyileştirme ve yönetimine destek olmadaki deneyimlerini kullanarak, etkili bir Tedarik Zinciri Performans Yönetimi çözümünün tasarlanmasında ve uygulanmasında müşterilerine destek olmaktadır. Süreçlerde ne ölçülüyorsa, çalışanların o konulara odaklandıklarının bilinciyle, Deloitte’un “Anahtar Performans Göstergeleri Karnesi (KPI Dashboard)” uygulaması ile tedarik zinciri performansını çeşitli açılardan (üretim, finans, dağıtım, planlama ve müşteri hizmetleri) izleyebilme ve değerlendirebilmeye olanak tanımaktadır.