Çözümlerimiz

Analitik Stok Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Stok yönetimi kapsamında üretim stratejilerinin belirlenmesi, stok tutma noktalarının ve analitik stok seviyelerinin belirlenmesi yer almaktadır. Bu süreçte amaç, satış kaybına veya müşteri memnuniyetsizliğine yol açmayacak şekilde en az stok tutarak işletme sermayesi ihtiyacını azaltmaktır.

Stok yönetiminde ilk olarak hangi ürünlerin stoğa üretileceği, hangilerinin sipariş üstüne üretileceği, hangilerinin de yarı mamül olarak stokta tutulup sipariş üstüne montajlanacağı kararlarının verilmesi gerekmektedir. İkinci adımda ise yarı mamül tutulma kararı verilen ürünlerin hangi noktada tutulacağı kararı gelmektedir. Bunun ardından ise hem ürün ve yarı mamül stokları hem de hammadde/malzeme stokları için stok yönetim metotlarının belirlenmesi gerekmektedir. Burada işin dinamiklerine göre analitik stok seviyeleri veya minimum-maksimum seviyeleri belirlenerek stokları yönetmek mümkün olabilmektedir.

Analitik stok yönetimi yaklaşımında önemli olan stoğu ortadan kaldırmak değil, ürüne olan talebi -hizmet seviyesini de sağlayacak şekilde- karşılamaktır. Bu nedenle stoğa bir bütün olarak değil işin dinamiklerine göre ayrı bakmak ve ihtiyaç fazlası stoğu yok etmeye odaklanmak faydalı olacaktır.