Hizmetlerimiz

Talep Planlama

Tedarik Zinciri Yönetimi

Talepleri giderek artan müşteri sayısı ve rekabeti giderek yoğunlaşan pazarlar dikkate alındığında, tedarik zinciri yönetiminin önemi ve karmaşıklığı katlanarak artmaktadır. Tedarik ile talebin dengelenmesi yüksek belirsizlik içermesi nedeni ile çözümü kolay olmayan bir problemdir. Problemin temelinde ise tüketici davranışlarının belirsizliği, karmaşıklığı ve son dönemde tüketicilerin kendileri için özelleştirilmiş ürünlere artan talepleri yatmaktadır. Tüketicilerin hızla değişen istekleri ile tüketici talebine uyan miktar ve nitelikte ürün tedarik etmek giderek zorlaşmaktadır.


Tedarik ile talebin dengelenmemesi durumunda şirketlerin yaşadıkları en önemli iki sorun aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Yok satma sonucunda yaşanan gelir/kar kaybı, düşen müşteri memnuniyeti

• Fazla üretim sonucu artan stok maliyetleri ve yüksek stok miktarlarını eritmek için yapılan promosyonlar ile daha da düşen karlılık

Üretimin kısıtlı olduğu dönemlerde tüketici bulabildiği ürünü satın aldığı ya da ürünü beklemeyi kabul ettiğinden dolayı tedarik ile talebin dengelenmesine önem verilmemiştir. Fakat rekabet artıp piyasaya arz edilen ürün miktarı ve çeşitliliği artınca istatistiksel talep tahmin modelleri kullanılmaya başlanmış fakat bu modellerdeki sapmalar şirketlere ciddi maliyetler yaratmıştır.

Tüm bunlarla birlikte ürünleri doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru yere teslim etmek, aynı zamanda da maliyetleri olabildiğince düşük tutmak oldukça önemlidir.

Bunun için en kritik aşamalardan biri müşterinin farklı ürünler için talebinin tahmin edilmesidir: Talep Planlaması. Bu noktada birçok faktör (promosyonlar, sezonsallık, vb.) dikkate alınmalıdır. Deloitte talep planlama süreçlerinin tasarlanmasında, planlama organizasyonunun kurulmasında ve planlama yazılımının uygulanması konularında çok geniş bir tecrübeye sahiptir. Aynı zamanda, Deloitte her bir sektör için en uygun planlama sürecinin en hızlı şekilde oluşturulması için birçok şablon geliştirmiştir.