supply chain

Hizmetlerimiz

Tedarik Zinciri Dönüşümü

Deloitte, tedarik ağlarınızın yarının zorluklarına ve fırsatlarına adapte olabilmesi için hayal etmenize, sunmanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir-kritik bakış açıları oluşturmak, iş süreçlerini optimize etmek ve tedarik zinciri faaliyetlerini değer zincirinizde otomatikleştirmek için bir platform sağlar.

Geleneksel tedarik zincirleri, dinamik, IoT özellikli dijital tedarik ağlarına (DSN) dönüşmektedir. Yeni iş modelleri, pazarlar ve rakipler ortaya çıktıkça; yeniyi destekleyen, çevikliğin ön plana çıktığı, verimliliği artıran bir tedarik zinciri kurgusu daha da önemli hale gelmektedir. Kısaca Dijital bir ekonomide, dijital ve çevik tedarik zinciri zorunlu hale gelmektedir.

Deloitte; tedarik zincirinizi, yarının zorluklarına ve fırsatlarına adapte olabilmesi için hayal ettiğiniz gibi şekillendirmenize ve yönetmenize yardımcı olabilir-kritik bakış açıları oluşturur, iş süreçlerini optimize eder ve tedarik zinciri faaliyetlerini değer zincirinizde otomatikleştirmek için bir platform sağlar.

Tüketici ve Endüstriyel Ürünler, Finansal Hizmetler, Telekom ve Sağlık gibi sektörlerde organizasyonların tüm strateji ve operasyonlarını kapsayan en karmaşık sorunlarını global yetkinliklerimizden faydalanarak ele alıyoruz.

Dünyaca ünlü tedarik zinciri uygulamalarımızla, geniş kapsamlı teknolojik etkinliğimiz ve dijital dönüşüm yetkinliklerimiz ile beraber; tedarik zinciri dönüşümünüze güvenli ve çevik bir şekilde yardımcı olacağız. DSN Strateji, İç görü ve İleri Analitik Çözüm profesyonellerimiz, dijital tedarik zinciri tasarımından uygulamaya geçişe kadar size yardımcı olacaktır. Ürün gelişiminden planlamaya, kaynak belirlemeye, üretimden teslimata, teslimat sonrası ürün takibine, sipariş ve müşteri süreçlerine kadar tedarik zincirinizdeki tüm parçaları bağlayan esnek, geleceğe dönük bir ekosistem sağlamaya hazırız.

Entegre İş Planlama ekibimizle, artan müşteri beklentilerine cevap verecek şekilde maliyeti en iyi şekilde dengeleyen tedarik zinciri üzerinden ürün ve malzemelerin akışını, dağıtımını koordine eden entegre iş stratejileri ve tedarik planlama çözümleri geliştiririz. Tedarik zincirinizi baştan sona izlenmesini sağlar, planlama, süreç geliştirme, tedarik zincirinde esnekliği sağlamanıza destek olur, sistem uygulamaları, performans ölçümleri, analitik bakış açıları geliştirir, organizasyon tasarımı ve değişim yönetiminde tavsiyelerde bulunuruz.

Lojistik ve Dağıtımı ele alırken, doğru ürünü doğru yere doğru zamanda taşımak için en iyi uygulamaları geliştirmek üzere sektörde öncü stratejilerimizi uygularız. Çalışanlarımız, dağıtım ağınızı şekillendirmek, lojistik dış kaynak stratejinizi tanımlamak, nakliye ve depo operasyonlarınızı optimize etmek ve lojistik sistemlerinizi tasarlamak için size rehberlik etmeye hazırdır.

Tedarik Yönetimi ve Dijital Satın Alma konularında uzman Deloitte, harcama yönetiminizi derin analizlerle inceler, maliyet tasarrufu sağlamanız ve sistemlerin gelişimi için çevik yapısı ile üstün dijital araçlarını kullanarak verinizi yorumlar, sektör lideri danışmanlık hizmetleriyle sonuçlar yaratır. Deloitte, bulut tabanlı çözüm hizmetleriyle,  kategori ve tedarikçi yönetiminde verimlilik sağlar, ürün ve hizmet yatırımlarınızda en iyi getiriye ulaşmanızı destekler.

Ekiplerimiz; üretim portföyünüzü rekabette daha güçlendirmek ve organizasyonunuzda tüm hedeflerinize ulaşmanız için Üretim Stratejisi ve Akıllı Uygulamalar kurgularıyla size yardımcı olacaktır. Deloitte, Endüstri 4.0 çözümleri uygulayarak operasyonel mükemmelliği sağlamak için müşteri yetkinliklerini geliştirerek verimliliği artırmaya yardımcı olur. Gelişmiş dijital kabiliyetlerimiz ve derin deneyimimizin bir araya gelmesiyle, üst yönetimden üretime kadar her noktaya temas ederek çalışırız.

Hizmetlerimizde; üstün teknolojileri kullanarak, üretim stratejisi tasarımından uygulamaya, yalınlaşma dönüşümlerinden kaynak verimliliğinin arttırılmasına, sürdürülebilir strateji, kalite, tedarik ve üretim planları yapılmasına ve birleşmeler sonrası operasyonların entegrasyonuna kadar uzanmaktadır. Bu çözümler sayesinde, kalıcı dönüşümleri etkin bir şekilde test ederek uygular, iş süreçleriyle teknolojiyi en verimli şekilde bütünleştiririz.

Ürün geliştirme yeteneklerinizi güçlendirirken, ürün kalitesini artırmanız ve pazara çıkış süresini kısaltmanız halinde Ar-Ge yatırımınızın geri dönüşünü daha hızlı alabilirsiniz. Deloitte olarak bu konuda da, Ürün Stratejisi ve Yaşam Döngüsü Yönetimi profesyonellerimiz ile, ürün yaşam döngüsü yönetimi, portföy yönetimi, yeni ürün geliştirme, fonksiyonlar arası işbirliği, organizasyonel verimlilik, veri yönetimi ve teknoloji çözümlerini optimize etmenize yardımcı olmaya hazırız.

Deloitte Tedarik Zinciri Dönüşüm ekiplerimiz ile, en katma değer yaratan programlarımız ve derin deneyimimizi birleştirerek, Tedarik Zinciri ve Lojistik süreçlerinin geniş kapsamda tanımlanmasından ve yürütülmesine yardımcı olmaya hazırız.