supply chain

Hizmetlerimiz

Teknoloji Stratejisi ve Dönüşümü

Deloitte teknoloji uzmanları, şirketlerin IT stratejilerini sıfırdan kurgulanmasına ve kurum genelinde performansın yeniden canlandırılması için en gelişmiş bulut hizmetleri de dahil olmak üzere sistemleri ve çözümlerin uygulanmasına yardımcı olur.

Günümüz IT ve teknoloji liderleri, her başarılı girişimin merkezinde birçok görevi aynı anda yöneten sihirbazlardır. Bu Sihirbazlardan beklenen sadece sistemi inşa etmek, korumak ve organizasyonların temel teknoloji ihtiyaçlarını minimize etmekle kalmaz aynı zamanda dikkatlerini karlılıktan ayırmadan değişimin vazgeçilmez liderleri olmaları, yetenekleri keşfetmeleri ve yeni ürünlerde uzmanlaşarak kurumun itici gücü olmaları beklenir.

Deloitte’un teknoloji stratejisi ve dönüşüm uzmanları bu yolculuğu kolaylaştırmada çok başarılıdır. Kuruluşların stratejileri geliştirmelerine ve değer yaratan performans geliştiren sistemleri uygulamalarına yardımcı oluruz. Sistem değişiminden IT dönüşümüne ve daha verimli iş modeli geliştirmekten bu süreçlerin uygulamasına kadar, profesyonellerimiz en karmaşık ve zor durumlarda bile sizlere derin bilgi ve deneyim katarak destek olmaya hazırdır.

Deloitte’un Teknoloji Stratejisi, Vizyonu ve Mimarisi ile ilgili uzmanlığıyla, IT altyapınızda ve faaliyetlerinizde yapılacak geniş çaplı dönüşümler için vizyon, strateji ve yol haritasını sunarak, değişimi iş hedefleriyle uyumlu hale getiririz. Teknoloji dönüşümünü belirlemek için üst düzey liderlerle çalışırız, buluttan kullanılan hizmetler ve şirket içi fonksiyonlarda gelişim gibi, talep edilen gelişimleri tanımlamak için size yardım ederiz ve dönüşüm planları hazırlarız.

Uygulamalar, veriler ve altyapı mimarilerinin yanı sıra,  üst düzey kurumsal mimarinin yapılandırılmasında size rehberlik ederiz. Başarılı sonuçlar gelişen performans, güvenlik, büyüme için çalışır, çözüm bileşenleri arasındaki karmaşık etkileşimde size rehberlik sağlayarak teknoloji tedarikçilerinizi seçmenize yardımcı oluruz.

Deloitte’un Teknoloji Dönüşümüne yaklaşımı, organizasyonunuzun günlük teknoloji operasyonlarınızdan daha fazla değer elde etmesine yardımcı olacaktır. Ekiplerimiz IT ekosisteminizi; maliyet azaltma, tasarım, yönetişim, kıyaslama performansı ve dış kaynaklı çözümleri seçme ve yönetme gibi alanlarda desteklemeye her zaman hazırdır.

IT ve teknoloji liderlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri iş çevikliğini ve pazara çıkma süresini iyileştirmektir. Kurumsal Teknoloji ve Çevik Uygulamalar Danışmanlarımız ile işinizi, ürün hayat döngüsündeki gelişime en hızlı şekilde ulaştırmak destek olacağız. Bulut Mühendisliği ve Sistem Mühendisliği ekipleriyle yakın bir şekilde çalışarak, değişim yönetimi süreçlerinde size rehberlik edeceğiz ve pilot projelerde verimli, başarılı çıktılar elde etmek için yetkinliklerinizi geliştireceğiz. Koçluk, Eğitim, Çeviklik gelişimi, süreç tasarımı, KPI'ların rafine edilmesi, proje yönetimi ve diğer tüm olası çıktılar konusunda sizlere destek vermeye hazırız.

Deloitte ServiceNow hizmetleri, şirketlerin IT hizmet yönetimi, IT iş yönetimi, İK hizmetleri risk ve uyum konusundaki işlemleri optimize etmelerine yardımcı olan öncü bir araçtır. ServiceNow yeni nesil bulut platformu ile uzmanlarımızın iç görü ve sektör bilgisini birleştirerek, kurum genelindeki performansı yükseltmenize yardımcı oluruz.

Dönüşüme de yardımcı olan Nesnelerin İnterneti (IoT); neredeyse tüm endüstrilerde devrim yaratmakta ve verimlilikte kuantum sıçraması sağlamaktadır. Ancak teknolojik kompleksiteleri, derinlemesine bilgi ihtiyacı içeren ince ayrıntılarıyla uygulamak ciddi deneyim ve dikkat gerektirir. IoT teknolojisini uygulamak ve entegre etmek için, Deloitte IoT Strateji ve Mimari Hizmetleri ile strateji, vizyon, yol haritası ve mimari çözümler sunmaktayız. Sensörler, Büyük Veri ve Analizi, gerçek zamanlı işlemler ve diğer IT sistemlerinizle entegrasyon gibi temel bileşenlerle ilgili danışmanlık yaparak, IoT fırsatlarını tanımlamak, teknoloji yönünü belirlemek ve mimariyi tasarlamak için sizinle birlikte çalışmaya hazırız.