Görüşler

Mobil kullanım ile kamu sektörünün verimliliğinin artırılması

Rapora göre, kamu sektörünün yeni teknolojiyi özel sektöre kıyasla daha sınırlı hayata geçirebilmesinden ötürü özel sektör ile arasında verimlilik açısından bir fark oluşmuştur.

Çok güçlü bir verimlilik artırıcı araç olan mobil teknoloji, açılan bu farkı kapatmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Raporda, mobil kullanımın kamu sektörünün verimliliği üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Bu araç iç iletişimin ve kamu organizasyonları arasındaki bilgiye erişimin geliştirilmesinin yanı sıra aynı zamanda hizmet sunumunun da yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olabilir. Mobilite verimliliğin ve üretkenliğin artırılması ve vatandaşlara verilen hizmetin geliştirilmesi için iyi bir fırsat sunmaktadır.

Faydalı buldunuz mu?