Görüşler

Kamu 2020: Kamunun geleceğine yolculuk

2020’nin kamu kuruluşu: mobil, dijital, analitik

2020’de kamu kuruluşları sağlıktan eğitime, ulaştırmadan enerji ve adalete tüm sektörlerde veriyi kullanarak öngörüler yapabilmeli, önleyici çözümler geliştirmeli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalı; teknolojiyi kullanarak erişimini yaygınlaştırmalı; sivil katılımı teşvik ederek etkin politikalar geliştirmeli.

Geleceği kucaklamak isteyen kamu kuruluşlarına ışık tutmayı amaçlayan rapor, değişime yol açan faktörleri ve değişimi tetikleyecek trendleri içeriyor; vatandaşların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kuruluşlarının nasıl bir dönüşüm sürecinden geçeceğini ortaya koyuyor.

Değişime yol açan faktörler

  • Demografik etkenler
  • Toplumsal etkenler
  • Ekonomik etkenler
  • Dijital etkenler
  • Üssel büyüyen teknolojiler
  • Siber-fiziksel sistem teknolojileri

 

Rapora göre, vatandaşların beklentileri ve kamu kuruluşlarının bunları karşılayabilme yetkinliği arasındaki fark, hiç olmadığı kadar açılmış durumda. Yedi trendin kamu kuruluşlarını yeniden şekillendirerek kamu sektöründe bir dönüşümü beraberinde getirme potansiyeli bulunuyor:

1.    Çözüm sağlayıcı kamu kuruluşları yerine imkân sağlayan kamu kuruluşları

2020'de en başarılı kamu kuruluşları, sorunları sadece kendisi çözmeye çalışmaktan ziyade, kamu sektörü dışında toplumsal çözümler geliştirilmesine olanak sağlıyor.

2. Kişiye özel hizmet sunumu

2020'ye doğru ilerlerken kamu kuruluşlarının sunduğu pek çok kamu hizmeti kişiselleştirilmiş bir hal alıyor ve hizmetlere hem evlerden hem de mobil cihazlardan erişilebiliyor.

3. Dağıtık yönetişim

Daha fazla idari işlev vatandaşlarla ortaklaşa tesis ediliyor. Teknoloji, bazı görevlerin vatandaşlara dağıtılabilmesini mümkün kılıyor. Siyasi karar vericilerin vatandaşlarla birlikte çalışması ile alınan nihai karar ve politikaların etkinliği artıyor.

4. Veri konusunda akıllıca davranan kamu kuruluşu

Tahminsel modelleme ve analitik uygulamalar, kamu kurumlarının sorun oluştuktan sonra çözüm sunma yaklaşımı yerine proaktif davranarak önlem almasını mümkün kılıyor.

5. Kamu kuruluşlarının finansmanına yönelik alternatif modeller

Dinamik fiyatlandırma ve kullandıkça öde gibi sistemler geleneksel fiyatlandırma modellerinin yerini alıyor. Kamu kuruluşları altyapı hizmetlerinde arz-talep dengesini sağlamak için yol kullanımı ve otoparklara yönelik olarak çeşitli dinamik fiyatlandırma modellerine geçecek.

6. Kamuda ihtiyaca göre hizmet modeli

Kamu sektörünün işgücü modelinde radikal değişimler oluyor. Danışmanlık şirketlerinde olduğu gibi çalışanlar belirli departmanlara ait olmak yerine projeler arası geçişli çalışıyor. Kamu kuruluşları farklı kaynakları (ör: yüklenici çalışanları, açık kaynak, serbest çalışanlar, vb.) kullanarak yetenek ağlarını genişletiyor.

7. Ulusal refah için yeni zemin

Ulusal refahın ölçülmesinde GSYİH ve GSMH gibi ölçütler yetersiz kaldığından kişisel güvenlik, sağlık ve afiyet, barınma, sıhhi sistemler, kişisel özgürlük vb. kriterlerin gerçekleşme ve hayata geçirilme seviyelerini dikkate alan ölçütlere yer veriliyor.  

Gov2020: Kamunun geleceğine yolculuk
Faydalı buldunuz mu?