Görüşler

Teknoloji Trendleri 2014

Kamu sektöründe dönüşüme ilham vermek

Senede bir yayınlanan Teknoloji Trendleri 2014 raporunda, sürekli gelişen teknoloji konusu iş hayatında pratikte kullanılabilme bakış açısıyla incelenmektedir. İş dünyasını önümüzdeki 18 ve 24 ay içerisinde etkileyecek 10 önemli trend ele alınmaktadır.

Raporda, dönüşüme yol açabilecek 10 yeniteknoloji trendi ve bu trendlerin kamu sektörü misyonlarını nasıl etkileyeceği hususu gibi konular detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bilişim teknolojilerindeki inovasyon, kitle kaynak, giyilebilir teknoloji ve üssel büyüyen teknolojiler kamu kuruluşlarını yeniden şekillendirmede etkili olabilecek gelişmelerden bazılarıdır. Eğer kamu kuruluşları, iş yapış şekillerini değiştirecekse, bu kaynaklar yardımcı olabilir. 

Raporu hazırlarken, sektör uzmanlarının ve Deloitte sektör ve hizmet alanı liderlerinin, müşterilerimizin, özel sektörden yöneticilerin, sektör liderlerinin ve akademinin görüşleri alınmıştır. Raporda belirli sorulara odaklanılmıştır;

  • Öne çıkan iş trendleri ve ilgili teknolojiler nelerdir?
  • Bu trendler ve teknolojiler nasıl gelişmektedir?
  • Kamu sektörü liderleri dönüşüme yol açabilecek enerjilerini verimli bir şekilde nasıl kontrol edebilirler?
  • Bu dönüşüm potansiyelini kendi kurumlarındaki talepleri karşılamada nasıl kullanmalıdırlar?

 

Teknoloji Trendleri 2014 Kamu sektöründe dönüşüme ilham vermek
Faydalı buldunuz mu?