Deloitte Insights

Düzenleyici kurumların yeni araç seti

Yarının düzenleyicileri için yeni teknolojiler ve taktikler

Dijital çağın iş modelleri ürün ve hizmetlerini iletebilecekleri tamamıyla yeni metotlar geliştirmek için genellikle yeni teknolojileri ve klasik araçlarının bir kombinasyonunu kullanırlar.

Deloitte raporu düzenleyici kurumların kayda değer kazanımlar elde edebilmek için odaklanması gereken 3 alana dikkat çekiyor:

-İçsel verimliliği arttırmak.

-Düzenleyici verimliliğini ve çıktıları iyileştirmek.

-İşletmelerin uyum için üzerlerine yüklenen sorumluluğu azaltmak

Teknolojinin gelişmesiyle, düzenleyici kurumlar, bireyleri korurken piyasaların da adil işlemesini sağlayacak yeni yasalar geliştirmek ve uygulamak anlamında yepyeni zorluklarla baş etmek durumunda kalacaklar. Düzenleyici kurumlar yeni teknolojilerle ve klasik araçlarla, iş süreçlerini dönüştürebilir ve inovasyonu kolaylaştırıcı yeni ortamlar yaratılabilir.

 

Faydalı buldunuz mu?