Görüşler

Müşteri gibi çalışanlar: Kamu kuruluşlarında çalışan deneyiminin yeniden tasarlanması 

Kamu kuruluşları 21. Yüzyılın birbiriyle bağlantılı zorluklarının üstesinden gelmek için bir yapılanmaya öncelik verirken, kamu kuruluşlarında çalışanların deneyimlerini güçlendirmek kritik önem taşıyor. Çalışanları müşteri gibi görerek, kurumlar hem çalışanların deneyimlerini hem de işlerin yürütülmesi için kendi kabiliyetlerini geliştirme şansına sahip oluyor.

Müşteriler gibi, günümüzün çalışanlarının da diğer fırsatlardan daha fazla haberdar olması ve bu fırsatlara erişebilmesi, işverenlerin günümüz yetenek pazarında rekabetçi pozisyonları nasıl geliştirecekleri veya sürdürecekleri konusunda yeniden düşünmelerini tetikliyor. Günümüz yetenek yönetimi görüşü, işe alım girişleri ve emekliye ayrılma çıkışlarıyla tedarik zincirine benziyor ve bu hayat döngüsünü destekleyen araçlar üretim sektöründe bulunan fikirleri yansıtma eğilimindeler: Standartlaşma ve ölçek. Tüketici ürünlerinin kitle pazarlama ve geleneksel reklamlar kullanarak evrilmesi gibi şirketler de şimdilerde kendi işgüçlerini herkes için uygun tek tip yaklaşımın ötesine taşıyor.

Daha farklı ve bütüncül yaklaşım belki de şirketlerin insanları nasıl yönettiği hakkında revizyon gerektirecek. Geleneksel İK çözümleri, ödeme ve yardımlar hizmeti, çalışanların işe alımı ve eğitilmesi, iş yönetimi, işyerindeki riskleri sınırlamak ve benzer işlevlere sahip "öncü uygulamaları" daha iyi vurgulamak için programlar veya süreçler ile yapılandırılmış durumda. Fakat şirketlerin kültür ve etkileşime son zamanlarda olan odağı gösteriyor ki işgücünün tüm potansiyelinin gerçekleştirilmesi, belirli bir iş bağlamına veya sonucuna uygun daha ortak, bütünsel çözümler gerektirebilir. Google’ın insan operasyonları başkanı Laszlo Bock’un bu konuda görüşü şöyle: “Hepimizin bazı fikirleri ve bu fikirlerle alakalı çalışmaları var fakat mükemmel bir iş çevresinin nasıl oluşturulacağı, yüksek performanslı ekibin nasıl geliştirileceği, üretkenliğin nasıl yükseltileceği ve mutluğun nasıl artırılacağı konusunda çok az değerli bilimsel kesinlikler bulunuyor”.

Günümüzde birçok kurum araçları tanımlamak için süreçler, gelişen ortamda kazanmak için de stratejiler geliştiriyor- fakat yeteneklerden fayda sağlamak için gereken bu stratejileri nadiren aynı hassaslıkta uyguluyorlar. Büyük fikirler üretebilmek ve bunları gerçekleştirebilmek için, kamu kuruluşları, kurumlarının hedeflerine ulaşmasını derinden önemseyen ve katkı sağlamaya ve kurumu geliştirmeye kararlı çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Eğer bu çalışanlar kurumları tarafından desteklenmez ve onaylanmazsa veya müşterilerinin ve kendi ihtiyaçları için liderliğin ilgisiz olduğunu hissederlerse çalışanlar ve kurum arasındaki bağlantı zarar görebilir.

 

Müşteri gibi çalışanlar: Kamu kuruluşlarında çalışan deneyiminin yeniden tasarlanması
Faydalı buldunuz mu?