Görüşler

Ticari Gayrimenkul Endüstrisi Görünümü

Teknolojik gelişmeler ve tüketici davranışlarındaki değişimler 

Teknolojilerin iç içe geçmesi pek çok endüstride dönüşüme yol açan yeniliklerin hızla ortaya çıkmasına neden oluyor. Dönüşüme yol açan yenilikler, ticari gayrimenkul sektörünü daha geniş perspektiften nasıl etkiliyor ve uzun vadeli dönüşümü nasıl tetikliyor?

Ticari gayrimenkul sektörü yeniden tanımlanıyor

Ticari gayrimenkul sektörünü önümüzdeki 10 yıl içerisinde temelden değiştirmesi muhtemel birçok dinamik var. Teknoloji alanındaki bulut bilişim, mobilite, sosyal medya ve analitik gibi yenilikler, sektörün tarihindeki en önemli değişimlerden birini yaşamasına neden oluyor. Endüstri liderlerinin sektörde bir adım önde olmak için uzun vadeli stratejik inisiyatifleri ve bu yeniliklerin önünde nasıl olabileceklerini değerlendirmeleri oldukça önem taşıyor.

Deloitte Finansal Hizmetler Merkezi tarafından uzun vadeli bakış açısıyla hazırlanan bu raporda, ticari gayrimenkul endüstrisinde kökten değişime yol açacak dört önemli konu ele alınıyor:

·         İşbirliğine dayalı ekonomi

·         Komisyonculuk ve leasing için aracısız ortam yaratma

·         Yetenek için mücadele

·         Teslimatın son aşaması (last mile)

 

İşbirliğine dayalı ekonomi

Talebe göre erişim vaat eden teknolojik gelişmeler, tüketim, yaşam tarzları ve toplumsal faktörler, işbirliğine dayalı ekonominin hızlıca büyümesine neden oluyor. Uber ve Lyft gibi şirketler gelişen teknolojiyle birlikte talebe dayalı taksi hizmetleri sunarak araç sahibi olma ihtiyacını azaltıyor. İnsanların yaşadığı, çalıştığı ve eğlendiği yerlerde ortak alan kullanımına verilen önem arttıkça, bu trend aynı şekilde ticari gayrimenkul sektörü için de uygulanabilir oluyor.

 

Ticari gayrimenkul sektörü öngörümüz:

İşbirliğine dayalı ekonominin büyümesinin geleneksel ticari gayrimenkul oyuncularına geniş kapsamlı etkileri olacak.

 

Komisyonculuk ve leasing için aracısız ortam yaratma

Teknolojik gelişmeler komisyon ve leasing işlerini ve aktivitelerini otomatikleştirerek potansiyel kiracılarla gayrimenkul sahiplerinin arasındaki bariyerleri kaldırıyor. Mobil ağlar ve sosyal medyayla birlikte bulut bilişimdeki gelişmeler emlak bilgilerine gerçek zamanlı ve maliyet etkin bir şekilde ulaşılmasına olanak verirken, bir çok leasing işleminin de online yapılabilmesini sağlıyor.

Ticari gayrimenkul sektörü öngörümüz:

Günümüzün komisyon modeli önümüzdeki on yılda değişime maruz kalacak.

 

Yetenek için mücadele

Yetenek açığı ve yetenek pazarındaki değişimin, ticari gayrimenkullerin bulunduğu konuma, tasarımına ve kullanım şekline önemli bir etkisi olacak. Yaşama, çalışma ve eğlence alanı ihtiyaçlarını karşılayan kentsel yaşam merkezlerine talep artacak.

Bu trende bağlı olarak, ofis, rezidans ve eğlence mekanlarını içeren çok amaçlı alanlar tek amaçlı gayrimenkullere kıyasla daha avantajlı olacak. Ofisler günlük çalışma mekânlarından ofis hizmeti alınan bir modele dönüşerek günlük çalışma alanı olmaktan çıkıp fiziksel toplantı noktaları görevi görecek. Dahası, sözleşmeli personellerin sayısının artması veya esnek çalışma lokasyonlarının tercih edilmesi, bilgi çalışanlarının evden çalışmasına neden olacak ve bu nedenle kiracıların çoğu dairelerinde küçük ofisler isteyecek.

Ticari gayrimenkul sektörü öngörümüz:

Yetenek için mücadelenin ticari gayrimenkullerin nerede yapıldığı ve nasıl kullanıldığı üzerinde önemli etkisi olacak.

 

Teslimatın son aşaması (the last mile)

Üretim ve perakende sektörlerinde dönüşüme yol açan yeniliklerin ve teslimatın son aşaması probleminin (last mile) perakende ve endüstriyel gayrimenkuller üzerinde önemli etkileri olacak.  

Fiziksel mağazalar müşteri deneyimi yaratmada önemli olmaya devam edecek, ancak bu öncelikli olarak dokunmanın, hissetmenin gerektiği ya da önemli bir hizmet almayı gerektiren ürünler için geçerli olacak.

Ticari gayrimenkul sektörü öngörümüz:

Teknolojik gelişmeler ve tüketicin hızlı teslimat beklentisi, teslimatın son aşamasını etkilediği gibi endüstriyel ve perakende gayrimenkullerine olan talebi de önemli ölçüde etkileyecek.

 

Dönüşüme yol açan ya da dönüştürülen ol?

Ticari gayrimenkul sektörü önümüzdeki on yılda önemli ölçüde değişime maruz kalacak.

Teknolojik gelişimler ve değişen tüketici davranışlarıyla, fiziksel ve dijital dünya arasındaki çizgiler birbirine karışıyor. İşbirliğine dayalı ekonomi tüm emlak sektörünü yeniden tanımlarken, yetenek için mücadele çok amaçlı alanların kullanımını teşvik edecek. Komisyon ve leasing için aracısız ortam yaratma trendi, eski usul komisyonculuğu belirgin bir şekilde değiştirecek. Üreticiler ve perakendecilerin, tüketicilerin giderek artan beklentilerini teslimatın son aşamasında fark yaratarak daha hızlı bir şekilde karşılaması, perakende ve endüstriyel gayrimenkuller arasındaki çizginin bulanıklaşmasına yol açacak.

Dönüşüme yol açan yeniliklerin emlak pazarı segmentlerini ve değerleme yöntemlerini baştan tanımlama potansiyeli bulunuyor. Emlak lokasyonları gelecekte hiç olmadığı kadar önemli olacağından, köklü şirketlerin lokasyon stratejileri konusunda akıllı davranmaları gerekecek. Gelişmeler karşısında ayakta kalabilmek için, kiracıların ve müşterilerin isteklerine göre esnek fiziksel alanların tasarımına veya yeniden tasarlanmasına odaklanmaları kritik olacak.

 

Ticari Gayrimenkul Endüstrisi Görünümü 2016
Faydalı buldunuz mu?