Görüşler

Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2014

Raporda, Türkiye gayrimenkul sektörünün mevcut ve gelecek durumu (konut, ofis, perakende, otel, sanayi ve depo/lojistik binaları alt kategorilerinde) analiz edilmektedir.

Türkiye gayrimenkul sektöründe konut, ofis ve ticari yapı yatırımları 2008 yılından beri ön plana çıkmıştır. Perakende ve konut sektöründeki gayrimenkul kira ve satış gelirlerinin son 3 yılda artış gösterdiği görülmektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde, yeni teşvik sistemi ve yakın coğrafyadaki talebin etkisi ile yatırımların doğu bölgelerine doğru kayması sonucu bu bölgelerde ticari binalara olan talebin artacağı ve gayrimenkul sektörü oyuncularının da bu bölgelere yatırım yapacağı belirtilmektedir. Türkiye’deki sektör oyuncuları, yabancı ortaklıklar ve diğer işbirlikleri ile bu yeni fırsatları değerlendirmeye açık olmalıdır.

Önümüzdeki 3 yıl için, Türkiye gayrimenkul sektörünün gündem konularının aşağıdaki gibi olacağı belirtilmekte ve bu konular detaylı bir şekilde analiz edilmektedir.

  • Kentsel dönüşüm projeleri ile tetiklenen yeni konut ihtiyacı,
  • Gayrimenkul değerine olumlu etkisi olan yeşil bina konsepti,
  • 3. Köprü, 3. Havaalanı ve yeni otoyol projeleri ile yeni ticari ve konut alanlarının gelişimi
  • Medikal turizmin hastane ve otel yatırımlarına etkileri
Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2014
Faydalı buldunuz mu?