Görüşler

2022 İklim Görünümü

İş dünyasının iklim eylemleri hakkındaki görüşleri

Deloitte'un Ağustos ve Eylül 2022’de 700 yöneticiyle yaptığı son iklim araştırması, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemeyi geliştirmek adına yöneticilerin iklim krizi, kendi attıkları adımlar ve hükümet lerin atmasını bekledikleri adımlar ile düşünce ve eylem arasında kapatılmayı bekleyen boşluk etrafında gelişen en önemli endişelerine ışık tutuyor.

Temel içgörülerden bazıları:

  • Yöneticiler iyimser. Yöneticilerin %75'i COP27'nin Paris Anlaşmasına uyum için gerekli sonuçları sağlayacağına inanıyor. %87’si ise çevresel olarak sürdürülebilir uygulamalara yatırım yapmanın uzun vadeli ekonomik faydaları olduğunu söylüyor.
  • Kurumların yaklaşık %40'ı sürdürülebilirlik hedeflerini önümüzdeki yıl boyunca hızlandıracak. Yine de, enflasyon ve jeopolitik sorunlargibi dış faktörler, bazı kurumsal iklim ve sürdürülebilirlik stratejilerin eolumsuz etkie diyor.
  • Devlet desteğine ilişkin karışık görüşler. Yöneticilerin %55’i hükümetlerinyeni düzenlemelerini ve politikalarını desteklerken sadece%27'si mevcut düzenlemeleri ve politikaları yürürlüğe koymaya öncelik vermesini istiyor.
  • Kurumların birçoğu iklim değişikliğini azaltma ve/veya iklim değişikliğine uyum sağlama stratejilerini başlatmış durumda. Kurumların %69'u azaltma, %68'i ise uyum stratejileri yürütüyor; ancak, bazı sektörler geride kalıyor.
  • İklim değişikliğine ilişkin güvenlik riskleri küresel endişelerin başında geliyor. Yöneticiler, daha fazla küresel dikkat gerektiren kilit konular olarak “yeşil aklama ve adil bir geçiş ” sağlanmasına dikkat çekiyorlar.

Faydalı buldunuz mu?