Görüşler

Risk Anketi 2018

Riskleri fırsatlara dönüştürmek

Risk yönetimi kurumlar için stratejik bir zorunluluktur. Günümüz trendleri siber güvenlik, dönüştürücü teknolojiler ve mevzuatsal riskleri tüm sektörler ve endüstrilerde ortaya çıkan önceliklendirilmesi gereken 3 kritik konu olarak tanımlıyor. Deloitte’un 2018 yılı araştırmasının bulguları ise şöyle:

-       Şirketler, CEO ile birlikte çalışacak tam zamanlı bir CRO ile risk unsurlarını stratejilerinin bir parçası yapmalı ve yakından takip etmelidir.

-       Kurumlar farklı çalışma geçmişine dahip yüksek yetkinlikteki profesyonelleri işe almayı değerlendirmeli ve de mevcut çalışanlarının risk yetkinliklerini arttırmalıdır.

-       Kurumlar ayrıca gelişmiş araçlara ve teknolojilere yatırım yaparak veri odaklı ve daha anlamlı içgörüler elde etmelidir.

Değer yaratmak için farkındalığı yüksek ve doğabilecek riskleri öngörebilen bütüncül bir şirket kültürü oluşturulmalı. 

Faydalı buldunuz mu?