Bilgi

Güven krizi

Yönetim kurulları ile yapılan ankete göre, kriz tehditlerinin farkında olmak ile bu tehditlerin üstesinden gelmek için yapılan hazırlıklar arasında fark bulunuyor

Tehditlerin farkında olmak ile tehditlerle başa çıkmaya hazırlıklı olmak aynı şey değildir. Ankete katılan yönetim kurulu üyelerinin dörtte üçünden fazlası (%76) şirketlerinin bir kriz ile karşılaştığında bu duruma etkili bir şekilde yanıt verebileceklerini düşünüyor. Fakat bu şirketlerin sadece %49’u olası bir krize tamamen hazır olmak için önlem almış durumda.

Deloitte’un “Güven Krizi” adlı global anketi, yönetim kurulu üyeleri ve onların yönettiği büyük ölçekli şirketlerin gözünde krize gerçekten hazırlıklı olmakla krize hazır olduğunu düşünmek arasındaki farkı inceliyor. Katılımcılar kriz riskleri ve şirketlerinin kriz yönetimi olgunluk seviyesi hakkında görüşlerini ve endişelerini paylaşıyor.

Raporda ele alınan konular:

•        Yönetim kurulu üyelerinin şirketlerinin krizle ilişkili yetkinlikleri hakkındaki güven seviyesi

•        Algılanan zayıf noktalar ve şirketlerin bunlara cevap vermek için gösterdiği çabalar

•        Krizden önce, kriz sırasında ve krizden hemen sonra yönetim kurulunun oynayacağı rol— ne isteneceği ve ne yapılacağı

•        Kriz konusunda farkındalığa sahip olmaktan krize karşı hazırlıklı olmaya doğru yolculukta atılması gereken pratik adımlar

 

Anket hakkında

Büyük şirketlerin kriz karşısında hazırlık seviyelerini değerlendirmek için Forbes Insights, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) adına, tüm başlıca endüstriler ve bölgelerdeki şirketlerin 300’ü aşkın yönetim kurulu üyeleri ile bir anket gerçekleştirmiştir.  2015’in dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen bu anket, yıllık gelirleri 500 milyon ABD doları ile 20 milyar ABD doları (veya buna eşdeğer)  arasında olan şirketleri hedef almıştır.  

Güven krizi

Key findings infographic

Faydalı buldunuz mu?