Analizler

Kurumsal Yönetim Makaleleri

Deloitte Türkiye

İnovasyonun Önündeki Engeller

Bugün iş dünyasında, yönetim biliminde, teknolojide, üretimde, artı değer üretiminde, yaşamın bütün alanlarında üzerinde en çok durulan konuların başında inovasyon gelmektedir. İnovasyonun fark yarattığı, mal ve hizmet sunumlarında etkinliği ve kaliteyi arttırararak hem üreticiler (kar, rekabet avantajı), hem de tüketiciler (hizmet kalitesindeki ve memnuniyetindeki artış) için avantaj sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle, konunun hak ettiği önceliği alması gerektiğini düşünüyorum.

Devamı için tıklayınız.

Aile Şirketlerinde Kurumsal Dönüşümün Gerekliliği ve Önemi

Deloitte Türkiye’nin, Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı ve TAİDER (Türkiye Aile İşletmeleri Derneği) ile birlikte hazırladığı “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” raporu, ekonomide, sadece ülkemizde değil, dünyada da önemli bir yeri olan aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısı için birbirinden önemli bilgiler içeriyor. Çalışma kapsamında ayrıca ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan belirli aile şirketlerinin yönetici konumundaki aile üyeleri ve ikinci kuşak temsilcileriyle de görüşülerek bu görüşmeler rapora yansıtılmıştır.

Devamı için tıklayınız.

Hiyerarşik Organizasyon Yapısından Vazgeçebilir miyiz?

Değişim kurumların yapısından iş yapış şekillerine; “iş” kavramından ne anladığımızdan çalışmaktan ne beklediğimize kadar bütün paradigmaların yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Deloitte tarafından hazırlanan Küresel İnsan Kaynakları 2016 Trendleri Raporu, bu değişimin insan kaynaklarına olan etkilerini konu ediniyor.

Devamı için tıklayınız.

Yönetim Kurullarının Yeni Gündemi: Kişisel Verilerin Korunması

Gündem çok hızlı değişiyor. Küresel ölçekte meydana gelen olaylar, ardı ardına gündemi değiştirmekte, bireyler ve kurumlar olarak bu gündemi takip etmekte, hatta bu konularda bilgi sahibi olmakta bile zorlanabiliyoruz.  Bir yandan teknolojik olarak, insanoğlunun atılımlarını büyük bir heyecanla takip ediyor, bunları iş süreçlerimize ve gündelik yaşantılarımıza entegre etmenin refahını yaşıyoruz. Diğer yandan göçmen sorunu, iklim değişimi gibi olaylar bizleri tedirgin ediyor; stratejilerimizi etkiliyor, bizi derinden etkiliyor. Zamanın ibresi umuttan yana dönse de yaşamın özünde yer alan değişim olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bununla birlikte, şurası açık ki yaşadığımız bugünlerin uzun süre unutulmayacağı ortadadır.

Devamı için tıklayınız.

 

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri Üzerine…

Geçtiğimiz ay IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. Her yıl Ocak ayında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen zirvenin bu yıl gündeminde yer alan konuların başında 2015 yılında güncellenen “OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl ülkemizin dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Zirvesinde onaylanan OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin güncelleme çalışması ile önemli değişiklikler yapıldı. İlk defa 1999 yılında geliştirilerek yürürlüğe giren OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, 2004 yılında gözden geçirilmesinin ardından yaşanan küresel gelişmeler sonucu 2015 yılında tekrar güncellendi.

Devamı için tıklayınız.

Gov2020: Kamunun Geleceğine Yolculuk

Geçmişin kamu yönetimi gerçeğini bugün kullandığımız “e-devlet” şifresi ile yapabileceğimiz işlemlerle karşılaştırdığımızda; iki dönem arasında çok büyük bir değişim yaşandığına, elektronik ortamda alınan randevulardan, online işlemlere; hizmet anlayışından, kamunun sunduğu hizmetlere kadar birçok alanda devrim diyeceğimiz yeniliklere tanık oluyoruz.

Devamı için tıklayınız.

Borsa dışı şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları

Ülkemizde seçim sürecine girilmesi, bize yakın coğrafyalarda yaşanan siyasi sorunlar ve savaşlar ekonomik aktörler için olağan olmayan belirsizlik unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Ulusal ekonomilerin, ülkelerin siyasi hudutları ile sınırlı olmadığı, dünyanın coğrafi olarak uzak bir bölgesinde yaşanan bir gelişmenin bile iç piyasaları etkilediği günümüzün ekonomik yapısında, bu dış faktörler, ekonomi aktörleri için önemli bir belirsizlik unsuru oluyor.

Devamı için tıklayınız.

Küresel Geleceğimizi Yönetmek

Çevre konusu 15-20 sene öncesine kadar dünyada sadece belli başlı insanların, küçük bir grubun ilgilendiği, çoğunluğun duyarsız kaldığı, devletlerin ve hükümetlerin bir politika yapma alanı olarak gündeme almadığı bir konuydu.

Bilim insanları tarafından, atmosfere salınan karbondioksitin ozon tabakasını deldiği gerçeğinin ortaya çıkmasından ve bu olgunun somut göstergeleri insanoğlunun gündelik yaşamını etkiledikten sonra dünya kamuoyunun konuya olan ilgisi hızlanarak arttı.

Devamı için tıklayınız.

Danışmanlık Hizmeti: Bir İç Denetim Rolü

Şükrü Gölbaşı

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors-IIA) kabul etmiş olduğu iç denetimin tanımı incelendiğinde aslında iç denetim faaliyetinin temelde “güvence sağlama” ve “danışmanlık” şeklinde iki fonksiyonunun olduğu görülmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Ortak Aklın Erdemi

Çocukluğumda bana alınan oyuncakların ömrü çok uzun olmazdı. İç mekanizmalarına, nasıl çalıştıklarına olan merakım nedeniyle onları çok çabuk bozardım. Bu merak sonucu yaşadığım keşif ve öğrenme süreci benim için en keyifli oyun olurdu. Yıllar sonra meslek seçimimde de doğamda var olan bu merak duygusunun etkili olduğunu söyleyebilirim. Denetçilikte meraklı olmanın analitik araştırmacılığı tetiklediği hepimizin malumudur. Göreviniz gereği duyacağınız bu merak inceleme konunuz ile ilgili ilişkileri, süreçleri irdelemenizin yanı sıra mesleğinizin işlevini de size sorgulatır.

Devamı için tıklayınız.

Değişim Rüzgârı ve Sürdürülebilir Başarının Sırları

Değişim Rüzgârının Devirdiği Bir Dev: Kodak

Gençliğimde, Kodak firması dünyada bilinen en başarılı firmalar arasında yer alıyordu. Bu firma ürettiği ürünlerle dünyada, kendi alanında en iyisiydi. Dünya dönmeye, zaman akmaya devam etti ve değişimin getirdiği yenilikler, Kodak için bu parlak günlerin geride kalmasına neden oldu. Dijital fotoğrafçılık ve akıllı telefonlar, fotoğrafçılık alanında neredeyse bir devrim yaşanmasına neden oldu ve Kodak firmasının sahip olduğu başarı grafiği geriledi. Kodak, değişim rüzgârına karşı duramayan bir dünya devi olarak tarihteki yerini aldı.

Devamı için tıklayınız.

Aile Şirketlerinde Geleceği Tasarlamak

Kurucu aile büyüğünün girişimciliği ve önderliği ile başlayan aile şirketlerinin her biri başlangıç ve gelişme dönemleri ile birer başarı öyküsünü ifade eder. Ancak bu öykünün konusu olan kurumsal varlığın nesilden nesile devam eden bir şirkete dönüşme süreci ise bazen başarısızlık öyküleri ile anılabiliyor. Bu nedenle nesiller arası geçiş süreci, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için yönetilmesi gereken öncelikli konulardan birini oluşturuyor.

Devamı için tıklayınız.

İletişim Çağının Kırılgan Sermayesi: İtibar

Bir firma, sahip olduğu maddi kaynaklar yanında maddi olmayan kaynaklarla da ölçülmektedir. Bu ikisi birlikte, bir firmanın değerini belirlemektedir. Maddi kaynaklar sermaye, sahip olunan araç ve gereçler gibi parasal olarak ifade edilebilen değerlerden; maddi olmayan kaynaklar ise beşeri sermaye, kurum kültürü gibi varlıklardan oluşmaktadır. İtibar, maddi olmayan varlıklar arasında gösterilse de aslında maddi ve manevi kaynakların bütününün genel bir göstergesidir. 

Devamı için tıklayınız.

Değişim Çağında Güvenilir Bir Danışman Olabilme

Yaşadığımız çağı tanımlayan kelimelerin başında değişim geliyor. Değişim, hiçbir dönem olmadığı kadar, dikkat ettiğimiz, konumumuzu belirlerken göz önünde bulundurduğumuz bir unsur haline geldi. İş dünyası aktörleri, en kritik kararlarında dahi bu dinamizmi dikkate alıyor. Değişim her çağda ve her yerde geçerli bir olgu olmasına rağmen, bugün yaşadığımız değişim özelliğinin diğer dönemlerden farkı, bu değişimin son derece hızlı yaşanan, bu nedenle gelecek için iddia sahibi olanlar tarafından dikkate alınması gereken bir zorunluluk haline gelmesidir.

Devamı için tıklayınız.

Şeffaf Kurum, Güçlü Toplum

Üyesi olduğum sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin OECD ve SPK işbirliğinde gerçekleştirdiği VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 15-16 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Yerli ve yabancı birçok kişinin katıldığı bu Zirve yine çok keyifli ve verimli geçti. Birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı bulduk, iş yaşamının yoğunluğundan dolayı görüşme fırsatı bulamadığımız dostlarımızla görüşme şansımız oldu.

Devamı için tıklayınız.

Kurumlarımıza Kadın Eli Değerse…

Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmeler arasında, kadınlarımızın iş dünyasında gittikçe daha fazla yer almaya başladığını görüyoruz. Kadının iş dünyasında etkisinin artması kurumsal ve sosyal yaşamda ilerlemenin ifadesidir. Bu gelişmeyi, bütün ekonomik veriler bir yana, ülkemizin toplumsal gelişmişlik seviyesinde ilerleme için önemli görüyorum. Çünkü, gelişmiş toplumlar kadına değer veren, kadınların da kurumsal ve sosyal yaşama değer katma imkanı bulduğu toplumlardır.

Devamı için tıklayınız.

Nesilden Nesile Devam Eden Şirket Yaratmak

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş hayatımızın kurumsal varlıkları olan şirketlerimizin belirleyici özelliği hemen hemen hepsinin birer aile şirketi olduğudur. Kurucu aile büyüğünün bir ürünü olan bu aile şirketleri, kurucusu ya da kurucularının girişim zekası ve liderlik becerileri ile hızla gelişim ve büyüme göstererek bir başarı öyküsüne dönüşürler.

Devamı için tıklayınız.

Riskin Erken Teşhisinde Yönetim Kurulunun Rolü :

“Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak”

Risk Nedir ?

Risk, bir şirketin hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilen bir olayın veya olaylar dizisinin neden olduğu olası kayıplardır. Bu tanımı ile riskin, hem şirketin mevcut varlıklarını, hem de gelecekteki büyüme fırsatlarının geliştirilmesini içerdiğini ifade edebiliriz. Risk Yönetimi sadece olumsuzluklardan kaçınmayı değil, aynı zamanda olumlu bir şeyler elde etmeyi de hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile olumsuzluklara karşı savunmanın yanı sıra fırsatlara karşı hazır olmayı da risk yönetimi ile sağlamak mümkündür.

Devamı için tıklayınız.

Tedbirli Bir Yönetici Misiniz?

Kurumsal yönetim ilkelerine göre pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarını korumak sorumluluğu şirket yönetim kurullarınındır. Yeni ticaret kanunumuzun yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerinin bu esasa göre yapıldığı görülmektedir. Ticaret kanunumuzun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına istinaden düzenlenen maddeleri (366/2, 375, 378 ve 553) şirket yönetim kurulu üyelerinden bu yönde beklentileri açıkça ifade etmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Riskin Erken Teşhisi Kurumsal Yaşamı Korur

Küreselleşme ile artan rekabet, değişen ekonomik ve teknolojik koşullar, şirketlerin hedeflerine ulaşmasında, yeni risk faktörleri ile karşılaşmasına neden olmakta veya mevcut risklerini değiştirmektedir. Bu nedenle, küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin, kurumsal risk yönetimine öncelik verdiği görülmektedir. Hem mevcut varlıklarına, hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek şirketlerin önceliğini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, riskin kaçınılması değil yönetilmesi gereken bir konu olduğunu göstermektedir.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?