Öngörüler

Kurumsal Yönetim Yayınları

Deloitte Global

Direktör 360°

Her yönde büyüme

Arka arkaya 3 yıldır gerçekleştirilen bu ankette, yönetim kurulu yöneticilerinin kurumsal yönetim, yönetim şekillendirme ve risk analizlerinden yöneticilerin stratejik rollerine kadar birçok konuda tüm Dünya’da karşılaştıkları zorluklar anlatılmaktadır. Bu sene, mevzuat uygulamalarındaki trendler ve bu konu ile ilgili oluşan algılar, siber güvenlik, iç denetim, uyum ve yolsuzluğa karşı mevzuatlar gibi konulara da ayrıca değinilmektedir.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Direktörlerin 2014 Alarmı

Daha iyi gözetim, derin kavrama: Karışıklığa yol açan değişim sürecinde yönetim kurulu odasının stratejik kararları

Global Center for Corporate Governance, 2014 te şirketlerin ve yönetim kurullarının karşılaşacağı sorunları inceleyen bir yıllık yayın, yenilik, teknoloji, verimlilik, strateji, liderlik, düzenleme ve çeşitlilik gibi konulara odaklanmaktadır. Her makale de yönetim kurulu üyelerinin bu zorlukları kurul ile araştırabilmeleri için sorabileceği sorular, ek kaynaklar ve dünya genelinde Deloitte konu uzmanlarından malumat bulunmaktadır. 

Raporu indirmek için tıklayınız.

Yönetim kurulu odasında kadın varlığı

Küresel bakış açısı

Son günlerdeki yasama gayretleri ve diğer girişimler kadınların kurullardaki temsilini en yüksek seviye getirmiştir. Buna rağmen, dünyadaki kurulların neredeyse yüzde doksanı erkektir. Deloitte Global Center for Corporate Governance’ın üçüncü yayını, Women in the Boardroom: A Global Perspective, 25 ülke ve altı kıtayı kapsayan ve kurulların daha eşit olmasını hedefleyen girişimleri özetlemektedir.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Stratejik Riski Keşfetmek

Stratejik Risk – iş strateji kararlarından oluşan ya da etkilenen – işinizin büyüme ve performansı açısından kritik bir konudur. Forbes Insights tarafından Deloitte için yapılan bu ankete göre, katılımcıların %81'i stratejik risk yönetimine belirli bir odak ile yaklaşıyor.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Riskler çoğaldıkça, yönetim kurulu aksiyona geçer

Risk komitelerinin küresel bakış açısı

Yönetim kurulu yöneticileri risk tarafında doğacak tüm sorumlulukları yerine getirmek adına çok büyük uğraşlar vermektedir. Mevzuatlar birçok sektörde hızla değişmekte ve ülkeler arası değişiklikler göstermektedir. Yatırımcılar, analistler ve kamu görevlileri; kredi verenlerden, karşı taraftan ve diğer hissedarlardan risk yönetiminde daha çok şeffaflık talep etmektedir. Birçok yönetim kurulu yöneticileri mevzuat düzenleyicilerinin ne istediğinin yanı sıra, hangi yaklaşım metodların risk gözetiminde etkili olacağı konusunda mantıklı bir cevap aramaktadırlar.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Risk Zekasıyla Vekil Beyanı 2013

Önemi Artıyor

S&P 200 şirketleri tarafından vekil beyanında belirtilen yönetim kurulu risk yönetimini belirleme konusunda Deloitte 2013 yılında bazı analizler yapmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında yapıldığı gibi bu seneki analizler de risk yönetimine ışık tutmaktadır. Rapor, bu uygulamaların zamanla nasıl değiştiği hakkında da bilgi vermektedir. 

Raporu indirmek için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?