Görüşler

2023 CxO Sürdürülebilirlik Raporu

Deloitte’un 24 ülkede 2 binden fazla üst yönetici ile yaptığı araştırma sonuçlarına dayanan 2023 CxO Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, yöneticiler küresel belirsizlik ortamında iklim değişikliğini kuruluşları için en önemli öncelikleri olarak görüyor. Birçok CxO, iklim değişikliğini, inovasyon, yetenek için rekabet ve tedarik zinciri zorluklarıyla birlikte önlerindeki ilk üç sorun arasında değerlendiriyor. CxO'ların % 75'i kuruluşlarının geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik yatırımlarını artırdığını, % 20'si ise yatırımlarını ‘önemli ölçüde’ artırdığını belirtiyor.

Araştırmadan dikkat çeken başlıklar şöyle;

- Katılımcıların neredeyse tamamı iklim değişikliğinin sonuçlarının, geçen yıl içinde kuruluşlarını bir şekilde etkilediğini belirtiyor. CxO'ların % 82'si iklim değişikliğinden kişisel olarak etkilendiğini ifade ediyor.

- Endişelere rağmen, liderlerin % 78'i dünyanın iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için yeterli adımları atacağı konusunda  iyimser ve % 84'ü iklim değişikliği hedeflerine ulaşırken küresel ekonomik büyümenin de sağlanabileceği konusunda hemfikir.

- CxO'lar şirketlerini etkileyen en önemli sorun olarak ‘kaynak kıtlığı/kaynak maliyeti’ni gösteriyor (% 46). Katılımcıların % 45'i ‘iklim değişikliğiyle ilgili değişen tüketim kalıpları veya tercihleri’ ve % 43'ü ‘emisyonların düzenlenmesini’ şirketlerini etkileyen diğer sorunlar olarak sıralıyor.

- Yöneticilerin üçte biri iklim değişikliğinin çalışanlarının fiziksel (% 37) ve ruhsal (% 32) sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

- Araştırma, şirketlerin iklim değişikliği konusunda harekete geçmeleri için paydaş gruplarından yoğun bir baskı hissettiklerini ortaya koyuyor. CxO'ların % 68'i, yönetim kurulu üyeleri ve yönetim, düzenleyici kurumlar ve hükümetler, tüketiciler ve müşteriler gibi gruplardan büyük ya da orta derecede baskı hissettiklerini belirtiyor. Şirketler, ayrıca, hissedarların ve yatırımcıların (% 66), çalışanların (% 64) ve toplumun da (% 64) baskısını hissediyor.

Çalışan aktivizmi artıyor

- Üst yöneticilerin yarıdan fazlasına göre, çalışanların iklimle ilgili yarattığı baskı, şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili eylemlerini artırmasını sağlıyor. CxO'ların % 65'i ise değişen düzenleyici ortamın, şirketlerin iklim konusunda daha fazla aksiyon almasını sağladığını belirtiyor.

- Şirketlere, iklimle ilgili nasıl harekete geçtikleri sorulduğunda, % 59’u daha sürdürülebilir malzemeler kullandığını, % 59'u enerji kullanımı verimliliğini artırdığını, % 50'si çalışanlarını iklim değişikliği konusunda eğittiğini ve % 49'u da iklim dostu yeni ürün veya hizmetler geliştirdiğini söylüyor.

- Şirketler, ayrıca, iklim değişikliğine uyum çalışmalarını da hızlandırıyor. % 43'ü şirketlerini iklim değişikliğine daha dayanıklı hale getirmek için uygun değişiklikleri yapıyor; % 40'ı aşırı hava risklerine karşı sigorta satın alıyor, % 36'sı aşırı hava olaylarından etkilenen çalışanlara mali yardım sağlıyor.

Ölçüm ve maliyet engeli

- Belirli grupların iklim değişikliğini ele alma konusunda ne kadar ciddi olduğu sorulduğunda, CxO’ların sadece % 29’u özel sektörün ‘çok ciddi’ olduğuna inandığını ifade ediyor. CxO’ların dörtte biri, çevresel etkiyi ölçmenin zorluğunun ve sürdürülebilirlik çabalarının maliyetinin iklim eyleminin önündeki en önemli engeller olduğunu belirtiyor.

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Murat Günaydın, iklim değişikliğinin, iş gündeminin kalıcı bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi. Günaydın, “İklim değişikliğini ele alma ve karbondan arındırılmış bir ekonomiye doğru sorumlu bir yol paylaşma ihtiyacı konusunda iş dünyasında artan bir uyum var. Araştırma bize şunu gösteriyor; belirsizliğin, aksaklıkların ve birbiriyle yarışan zorlukların devam ettiği bir yılda iklim değişikliğinin yarattığı tehditler, ekonomik endişelerden sonra en önemli sorun olarak ikinci sırada yer aldı. CxO'ların çoğunluğu dünyanın, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için yeterli adımları atacağı konusunda iyimserliğini koruyor ve harekete geçmekle ilgili aciliyet duygusuna katılıyor. İyi haber şu ki, 2023’teki ekonomik döngünün belirsizliğine rağmen üst yöneticiler, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği girişimlerine yatırım yapmaya kararlı. Araştırmanın sonuçları CxO’ların hem şirketlerinin hem de küresel ekonominin iklim hedeflerine ulaşırken ve sera gazı emisyonlarını azaltırken büyümeye devam edeceklerine inandıklarını gösteriyor” dedi.  

 

Rapora ulaşmak için tıklayın.

Faydalı buldunuz mu?