Görüşler

Endüstri 4.0 ve siber güvenlik 

Bağlantılı üretim çağında risk yönetimi 

Dördüncü endüstri devrimi, akıllı üreticiler ve dijital tedarik ağları için yeni bir operasyonel riski beraberinde getiriyor: siber riskler. Endüstri 4.0 destekli operasyonların yapısı ve dijital dönüşümün hızı oyuncuları siber saldırılara daha açık hale getiriyor; bu da üreticilerin ve tedarik ağlarının siber risklere daha hazırlıklı olması gerektiği anlamına geliyor.  Endüstri 4.0 çağında siber risklerin yeterli derecede önlenebilmesi için siber güvenlik stratejilerinin güvenli, tetikte, sağlam olması ve kurumların bilgi teknolojileri stratejilerine en başından itibaren entegre edilmesi gerekiyor.  

Endüstri 4.0 ve siber güvenlik
Faydalı buldunuz mu?