Next-generation family businesses

Görüşler

Gelecek kuşak aile şirketleri 

Aile değerlerini canlı tutmak 

Aile şirketlerinin gelecek kuşak liderleri; büyümeye, yenilikçiliğe ve yönetim yapılarında profesyonelleşmeye odaklanıyor. Daha farklı bir liderlik tarzını benimsiyen yeni liderler, risk alma konusunda daha istekliler. Şirketlerin %56’sında ise strateji değişikliği bekleniyor.

Deloitte’un ‘Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Gelecek Kuşak Araştırması 2016’ raporuna göre, yeni nesil aile şirketlerinde liderler; büyümeye, yenilikçiliğe ve yönetişim yapılarında profesyonelleşmeye odaklanacaklarını belirtiyor. Bu şirketler aynı zamanda, eskiye nazaran daha farklı bir liderlik anlayışı benimsiyorlar ve risk alma konusunda daha istekliler.

 

Katılımcıların yanıtlarına göre; ailenin kendine has karakterini korumak ve kuşaklar arası aktarımını sağlamak, aile değerlerini ayakta ve canlı tutmak temel unsurlar olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bölgedeki aile şirketlerinin birtakım değişimlerin eşiğinde olduğu, gelecek kuşak liderlerin atacağı adımları bekledikleri araştırmanın öne çıkan sonuçları arasında yer alıyor. Şirketlerin %56’sında ise bir strateji değişikliği bekleniyor.

 

Yenilikçilik ilk üç öncelik arasına yer alsa da, riskler endişe veriyor

Aile şirketlerinin ellerinde gerekli kaynaklar olmasına karşın, risk almaya ve yenilikçiliğe kapalı olduğuna dair ortak bir algı söz konusu. Oysaki yeni nesil liderlerin hem kurumsal ve aile yönetişim yapılarını değiştirebilecek hem de aile şirketinin devamlılığını garanti edebilecek, aile dışı yani profesyonel yöneticilerle çalışmaya çok daha açık oldukları belirtiliyor. Araştırmaya katılanların %76’sı, yenilikçiliği ilk üç öncelikten biri olarak görüyor.

 

Aile karakteri halen önemini koruyor

Yeni nesil liderlerin karşı karşıya olduğu diğer zorluklar ise şirketi şekillendiren aile karakterini koruyabilmek, aile değerlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara iletilmesini sağlamak olarak öne çıkıyor. Ayrıca haleflik planlamasının resmileştirilmesi de bir zorluk olabiliyor. Görevi devralacak aile üyelerinin %60’ı için bu süreç plansız bir şekilde ilerliyor.

Rapor, Ocak-Nisan 2016 tarihleri arasında, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu EMEA bölgesindeki 19 ülkeden 92 katılımcıyla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler ve analizler doğrultusunda hazırlandı.

Gelecek kuşak aile şirketleri
Faydalı buldunuz mu?