Görüşler

Suistimal İnceleme ve Önleme Makaleleri

Etik Hattı - Gül Saraçoğlu

 

Neden ve Nasıl?

 

Suistimallerin %42’si ihbar yoluyla tespit edilmektedir. Anonim ihbara imkan veren bir ihbar mekanizması olan organizasyonlarda bu oran %51’e kadar çıkabilmektedir.*

Suistimalin erken tespit edilmesi suistimalin şirkette yaratacağı maddi ve maddi olmayan zararların (çalışan motivasyonu, şirket itibarı, vb.) en aza

indirgenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak bir ihbar mekanizması suistimalin tespit edilmesinden daha da farklı faydalar sağlayabilir. Bu mekanizma çalışanlar, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile şirket yönetimi arasındaki iletişimin artmasını sağlayabilir. Şirkette çalışanlar tarafından fark edilen insan kaynakları, iş sağlığı, kalite konularında iyileştirmeye açık alanlar böyle bir mekanizma ile rahatlıkla yönetime bildirilebilir, şirketin kısa sürede süreçlerini iyileştirmesi için fırsat yaratılmış olur.

Kötü insanlar kötü şeyler yaparlar - Gül Saraçoğlu

 

Bunu söylemek ya da buna inanmak kolay. Genel olarak, kötü bir davranıştan bahsettiğimizde bunun karakterle ilgili olduğunu düşünürüz. “Kötü” insanlar “kötü” şeyler yaparlar. Araştırmacılar ise bu düşünce modelinin çok yetersiz olduğunu söylüyorlar. Çünkü “iyi” insanlar da “kötü” şeyler yaparlar. Neden mi? Birçok sebep sayılabilir ve tartışılabilir. Ben sadece birkaç tanesine değineceğim…

Risk almaya değer mi? - Gül Saraçoğlu

 

Stratejiyle uyumlu, doğru kurumsal risk yönetimi, beraberinde gelişimi ve büyümeyi getiriyor. Risk faktörlerinin doğru değerlendirilememesi ise, şirketleri krizin eşiğine sürüklüyor. Türk şirketlerinin risk algısı, kurumsal risk yönetimine bakış açıları nasıl? Kurumlar, risk alırken hangi koşullara dikkat etmeli?

Suistimal işaretleri - Gül Saraçoğlu

 

Suistimal, şirket yöneticilerinin, hissedarların ve yatırımcıların kâbusu olmaya devam ederken suistimal riskini yönetebilmek için önleme, tespit etme, inceleme ve iyileştirme adımlarından oluşan bir suistimal risk yönetimi programına sahip olmak önemli. 2014 Global Suistimal Araştırması’na* göre ortalama bir organizasyon yıllık gelirinin %5’ini suistimalden dolayı kaybediyor. Aynı araştırmaya göre bir suistimal başladıktan 18 ay sonra tespit ediliyor. Bir suistimal ne kadar erken tespit edilirse finansal ve itibar etkisi o kadar sınırlandırılabiliyor.

Ya şirketinizde yolsuzluk varsa! - Erman Güran

 

Yolsuzluk, şirketler için gerek uluslararası gerek ulusal düzenlemeler ile önüne geçilmeye çalışılan önemli bir risktir. Şirketler, bir tarafta bu düzenlemeler nezdinde yaptırımlarla karşılaşmamak adına, diğer tarafta ise piyasa değerlerini korumak ve hatta artırmak adına yolsuzluk riski ile mücadele etmek durumundadırlar.

Yalanı Yakalamak - Gül Saraçoğlu

 

Suistimal hile, gizleme veya güven sarsıcı olarak nitelenebilecek yasadışı olay olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımdan görüleceği üzere suistimalin içinde gizleme ve yanıltma unsurları bulunmaktadır. Bu sebeple suistimal olan yerde yalana sıkça başvurulduğunu düşünmek yanlış olmaz. Suistimal vakalarında şüpheli kişiler seçtikleri kelimelerle ve vücut dilleriyle yalana ilişkin birçok işaret verebilmektedirler. Tecrübeli suistimal inceleme uzmanları vaka incelemelerinde görüştükleri kişilerin kullandıkları kelimeleri ve vücut tepkilerini iyi gözlemleyip birçok zaman gerçek ve yalanı ayırdedebilmektedirler.

Faydalı buldunuz mu?