Analizler

2021 Siber Güvenliğin Geleceği

Şirketler görünür olmayı nasıl sağlıyor?

Deloitte’un 2021 Siber Güvenliğin Geleceği Araştırması, kuruluşlarında siber güvenlik ile ilişkili rollerde görev alan 600’e yakın üst düzey yöneticinin görüşlerini analiz etmektedir. Şirketlerin karmaşık teknolojik ekosistemlerde görünürlüğünü nasıl artırabileceği ve öngörülemeyen siber risklere daha iyi hazırlanmak için en iyi uygulamaları nasıl hayata geçirebileceği hakkında içgörüler sağlamaktadır.

Rapordan öne çıkanlar;

  • Ankete katılanların %72'si kuruluşlarının sadece son bir yıl içinde 1 ila 10 siber olay ve ihlal yaşadığını belirtti.
  • Risklere rağmen, anketi yanıtlayan CFO’ların büyük bir çoğunluğu işletmelerinin finansal sistemlerini veya ERP'yi buluta taşımaya devam edeceğini belirtti.
  • 30 milyar ABD dolarından fazla geliri olan katılımcıların neredeyse % 75'i bu yıl siber güvenliğe 100 milyon ABD dolarından fazla harcayacağı yönünde görüş bildirdi.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

Faydalı buldunuz mu?