Görüşler

Risk Ekosisteminde Değer Yaratımı

Yıkıcı teknolojiler ve durağan olmayan günümüz iş dünyası şirketleri derinden etkilemekte. CRO (Riskten Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları) ve risk uzmanları cevaplanması halinde kritik fırsatlara ve değer mekanizmalarına dönüşebilecek stratejik ve taktiksel risklerin bulunduğu Risk Ekosistemi içerisinde yer almaktadırlar. Peki bu kilit pozisyonlar hangi rolleri oynar ve ne tür etkileri mevcuttur. Her örgütsel seviyedeki risklerin daha kesin olarak anlaşılmasıyla, şirketler yeni pazar dinamiklerinden daha fazla faydalanarak riskleri değere dönüştürebilir ve kayda değer avantajlar elde edebilirler. Deloitte'un bu raporu sunduğu modelle bahsi geçen trendlere ve sorunlara değinirken CRO'ların ve risk profesyonellerinin mevcut ekosistem içerisinde karşılaşabileceği sorunlara da değiniyor. 

Risk Ekosisteminde Değer Yaratımı
Faydalı buldunuz mu?