Görüşler

11. Küresel Risk Yönetimi Araştırması

Risk yönetimi bugün, finansal hizmet kurumlarının geleneksel yaklaşımlarını yeniden düşünmelerine neden yeni sorunlarla yüzleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan mevzuat değişikliklerinin artçı etkileri azalsa da inceleme ve yürürlüğe koyulmasına dair aksiyonlar yoğun olarak devam etmekte. Buna ek olarak da finansal olmayan riskler de artış göstermekte.

Tüm dünyadan farklı alanlarda faaliyet gösteren 94 farklı finansal hizmet kurumunun geri bildirimi ile hazırlanan rapor, sektör tarafından karşılaşılan sorunların neler olduğunu ortaya koyuyor ve mevcut risk yönetimi pratiklerinin değerlendiriyor.

Araştırmanın kilit bulguları arasında en önemli sırada ankete katılan finansal kurumların neredeyse yarısının etkisini azaltmakta yetersiz kaldıkları siber güvenlik riskleri gelmekte. Rapora göre dikkat edilmesi gereken diğer sonuçlar şöyle: Yönetim kurulunun riskleri daha yakından gözetmesi, finansal olmayan risklerin yakın takibi, BT sistemleri ve risk verilerinin birer öncelik olarak değerlendirilmesi ihtiyacı.

Faydalı buldunuz mu?