Görüşler

Yapay Zeka ve Risk Yönetimi

Güvenle İnovasyon

Deloitte'un “Yapay Zeka ve Risk Yönetimi - Güvenle İnovasyon” isimli yeni raporunda, yapay zekanın benimsenmesine yönelik kilit engellerin bazılarının ve etkin risk yönetiminin, firmaların yapay zekanın gücünü güven içinde kullanmasına olanak tanıyan önemli rolü tartışılıyor. Ayrıca, yasal düzenleyicilerin yapay zeka çözümlerine nasıl tepki verdikleri, temel odak ve beklenti alanları vurgulanırken yapay zekayı düzenlemek amacıyla yasa koyucular için mevcut olan zorluklar ve seçenekler de ele alınıyor.

Faydalı buldunuz mu?