EMEA 360 Boardroom Survey

Görüşler

EMEA 360° Yönetim Kurulu Araştırması

Bölgelere göre gündem öncelikleri

Deloitte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Yönetim Kurulu Araştırması’na göre yönetim kurullarında strateji, büyüme ve performans en öncelikli üç konu olarak ele alınırken; siber güvenlik, dijitalleşme ve inovasyon ajandalarda hızlı yükseliş gösteriyor.

EMEA bölgesindeki 20 ülkenin yönetim kurullarında yer alan 271 bağımsız üyenin görüşleri ile şekillenen çalışma, bölgedeki yönetim kurullarının karşı karşıya oldukları konulara dair özgün bir bakış açısı getiriyor.

Çalışma özellikle kurumsal yönetim alanındaki altı unsura ışık tutuyor: strateji ve risk yönetimi, inovasyon, siber güvenlik, üst yönetimin ücretlendirilmesi, yönetim kurullarında ardıl planlama ve yetenek yönetimi, yönetim kurulu performansı ve değerlendirmesi. 

EMEA 360° Yönetim Kurulu Araştırması

Siber güvenlik gelecek 12-24 aylık dönemde en önem kazanan gündem maddesi

Araştırmaya göre siber güvenlik, geçtiğimiz 12 aylık süreçle kıyaslandığında, listede üst sıralara tırmandı ve bağımsız üyeler için gelecek 12-24 aylık döneme dair en önem kazanan gündem maddesi olmayı başardı. Katılımcıların sadece %48’i siber güvenlik konusunda yönetim kurulu farkındalığına yüksek not veriyor. Siber güvenliğe addedilen öneme rağmen, siber güvenlik konularına dair bir aksiyon planı olduğunu söyleyen katılımcılar sadece %46 oranında kalıyor. Yönetim kurulunda siber güvenlikten sorumlu bir üyesi bulunan şirketlerin oranı ise yalnızca %5.

İnovasyon yönetim kurullarında önemini artırıyor

Katılımcıların %60’ı inovasyona yüksek önem atfediyor; gelişim, üst yönetim (icra kurulu ve yönetim kurulu) tarafından takip ediliyor. Almanya, İrlanda ve İtalya gibi yenilikçiliğin hükümet tarafından da net bir şekilde desteklendiği ve sağlam bir girişimci kültüre sahip ülkelerde, inovasyon yönetim kurulu gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Türkiye’de de katılımcıların çoğu, kurum kültürlerinin inovasyonu ve yeni fikirleri desteklediğini belirtiyor. 

Ürün inovasyonu yönetim kurulu seviyesinde en çok ilgi (%63) gören kalem olurken, onu %49 ile iş modeli yenilikçiliği, %48 ile süreç inovasyonu ve %47 ile dijital inovasyon izliyor.

Dijitalleşme hızlı yükselişte

Dijitalleşme, geleneksel sektörlerde mevcut oyuncuları yerinden etmeye aday yeni dijital güçlerin ortaya çıkması sebebiyle, yönetim kurullarının öncelik listesinde 7 sıra yükseliyor. Dijital ortamda bilgi ve becerisiyle yol alınmasını sağlayacak kişilere, yönetim kurulu seviyesinde talebin yakın gelecekte artması bekleniyor.

Strateji ve risk

Yönetim kurulu üyelerinin çoğu etkin bir strateji ve risk yönetiminin, değişen koşullara uyum sağlamadaki gerekliliğine inanıyor. Katılımcıların %88’i risk yönetiminin, yönetim kurullarının karar verme süreçlerine iyi entegre edildiğini düşünüyor. Türkiye de, bu ülkeler arasında başı çekiyor.

Yönetim kurullarında çeşitlilik ve başarı faktörleri

Geleceğin yönetim kurullarında hangi becerilere ihtiyaç duyulacağı sorusuna cevaben, sektör bilgisi (%87) ve organizasyonun stratejik yönelimi (%69) öne çıkıyor. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, katılımcılar %70’i profesyonel özellikleri, %55’i cinsiyeti, %45’i ise kurumun ve yönetim kurulunun uluslararası bir niteliğe sahip olmasının dikkate alındığını belirtiyor.

Etkili bir yönetim kurulu için kriterler sorulduğunda; katılımcıların %32’si tecrübe, %28’i çeşitlilik, %23’ü bilgi, %22’si strateji odaklılık ve %22 şeffaflığı sıralıyor.

Raporu indirmek için tıklayın
Faydalı buldunuz mu?