Finansal olmayan risklerin geleceği

Finans kuruluşları için etkin bir risk yönetimi programı geliştirmek  

Düzenleyici kurumların finansal olmayan risklerin yönetimine ilişkin artan vurgusu nedeniyle risk yönetimi bugün bir kırılma noktasında. Özellikle uyum, kötüye kullanma ve siber risklerin yönetimi anlamında yasa koyucular her geçen gün daha da artan bir baskı yaratmakta. Finan kuruluşlarını tüm bu baskılarla baş edebilmek için yapması gerekenler ise Deloitte raporunda şöyle sıralanmakta:

- Farklı risk çeşitlerini tanımlayan ve detaylı bir risk taksonomisini de içeren bütüncül bir risk yönetimi modelini uygulamaya koymak.

- Tüm savunma hatlarındaki finansal olmayan risklerin etkisini değerlendirecek ve azaltacak bir risk tanımlama sürecini hayata geçirmek.

Faydalı buldunuz mu?