Görüşler

“Risk Altındaki İtibar – 2014”

300’ü aşkın yönetici ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, uluslararası şirketlerin %76’sı, itibarlarının ‘güçlü’ olduğunu düşünmüyor. İtibarı etkileyen risklere yanıt verme ve ondan korunma konusundaki güven daha düşük kalırken; bu tarz riskleri yönetebilme kategorisinde kendisine tam puan veren şirketlerin oranı %19’da kalıyor.

Yapılan araştırmaya göre şirketlerin %39’u, itibar riski yönetiminde kendilerini ortalama veya ortalamanın altında olarak tanımlıyor. Daha öncesinde itibarı sarsacak bir olayla karşı karşıya kalanların %41’i, bu zararın hem gelirde hem de marka değerinin düşmesinde görüldüğünü iletiyor. Yönetici düzeyindeki endişeler ve itibarı etkileyen risklerin potansiyel sonuçlarına ilişkin diğer bulgular ise şöyle sırlanıyor:

  • İtibar riski, en önemli stratejik iş konuları arasında yer alıyor: Yöneticilerin %88’i, itibar risklerine, işi etkileyecek öncelikli faktör gözüyle bakıyor.
  • Kıdemli yöneticiler de itibar risklerinden sorumlu: Riskin öncelikli sahibi %36 ile CEO’lar, %21 ile risk yöneticileri, %14 ile yönetim kurulu ve %11 ile CFO’lar olarak görülüyor.
  • İtibarı yönetmek için en önemli paydaşlar müşteriler: Bu fikri benimseyenlerin oranı %81 olurken, en önemli paydaşın kanun düzenleyicilerin de içinde olduğu diğer paydaşların olduğunu düşünenlerin oranı %72, kıdemli yöneticiler olduğunu düşünenler %68, çalışanlar olduğunu düşünenler %68 ve yatırımcıları en önemli paydaş görenlerin oranı %65 olarak gerçekleşiyor.
  • Şirketler, kontrolleri dışında gerçekleşen risklerde güvensiz: Bu riskler arasında üçüncü parti konuları %47, rakip saldırıları %44, afet ya da felaketler %44 ile yer alıyor
Risk Altındaki İtibar – 2014

2014 Global Survey on Reputation Risk

Faydalı buldunuz mu?