Görüşler

Risk Analitiği

Risk yönetimi kavramı yeni bir uygulama değildir. Uzun yıllardır, üst düzey yöneticilerin temel sorumluluklarından biridir. Yeni olan, risk yönetiminin büyük önem taşıdığı konusundaki farkındalığın üst seviyelere çıkmış olmasıdır. Mevzuat ve temel ekonomik çevre giderek daha zorlayıcı olmaktadır ve haberler, riski doğru yönetemeyen şirketlerde meydana gelen olaylarla doludur. Dolayısıyla risk, tekrar yöneticilerin gündeminin en üst sırasına çıkmıştır.

Risk yönetimini eski ve alışılagelmiş yaklaşımlarla sürdüren şirketler için risk yönetimi oldukça zor bir süreçtir. Bu sebeple, çok sayıda kurum risk analitiği uygulamalarına geçiş yapmaktadır. Günümüzde risk analitiği teknikleri, riskin daha önce olmadığı kadar kesin bir şekilde ölçülmesini, niteliksel olarak tarifini ve hatta öngörülmesini mümkün kılmaktadır.   Analitik uygulamalar, kurumun farklı bölümlerdeki risk kollarını tek bir platformda toplayarak risk ölçümünde bütünlük sağlamakta olup bu doğrultuda yöneticilere riskin doğru şekilde tespiti, anlaşılması ve ortaya koyulması için etkili risk yönetimi koşulları sağlanmaktadır.

 

Risk analitiği teknikleri ile,

·          Detaylara hakim olun

·          İşin zorluğunu anlayın

·          Farklı bölümler arasında bütünlük sağlayın

·          Temelleri doğru atın

·          Doğru soruları sormaya odaklanın

·          Bağımsız verileri inceleyin

·          Etkili programlar oluşturun

Risk Analitiği
Faydalı buldunuz mu?