Görüşler

Şirketin merkezine doğru yolculuk: CEO

“Şirketin merkezine doğru yolculuk: CEO”, Türk Ticaret Kanunu tahtında CEO’ları detaylıca incelemekte ve şirketlerin yönetiminde önemli bir rol oynayan CEO’ların konumunu hukuki açıdan değerlendirerek şirketlerin merkezine doğru bir yolculuk yapmaktadır.

 

CEO kavramı yasa ile tanımlanmamıştır, bu itibarla, her şirkette CEO olarak adlandırılan kişinin konumunun ona devredilen yetkilere ve onun diğer yöneticilerle karşılıklı konumlandırılmasına bakılarak belirlenmesi gerekir. Bu çalışma kapsamında:

 

·         CEO kimdir?

·         Anonim ortaklığın yönetim yapısının inşa edilmesinde ve CEO’nun konumunun belirlenmesinde etkili araçlar nelerdir?

·         Anonim ortaklıklarda CEO’nun rolü, sorumlulukları ve yetkileri nelerdir?

·         CEO olmak için ne gibi nitelikler gerekir?

·         CEO’nun şirketle olan ilişkisi nasıl olmalıdır?

·         CEO’nun yönetim kurulu ve diğer yöneticilerle ilişkisi nasıl olmalıdır?

·         CEO’nun ideal yol arkadaşları nelerdir?

·         İç denetim ve iç kontrol ve risk yönetim mekanizmaları neden kurulmalıdır?

·         İşadamı kararı (Business Judgment Rule) ne demektir?

·         CEO aldığı kararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan doğan sorumluluğu bertaraf edebilmek için ne tür aksiyonlar almalıdır?

 

gibi soruların yanıtları yer almaktadır.

Şirketin merkezine doğru yolculuk: CEO
Faydalı buldunuz mu?