Görüşler

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları

Milli gelirin %90’ını üreten aile şirketlerinin yapıları, aile bireylerinin birbirlerine olan bağlılığı hızlı karar alabilmeyi ve esnekliği sağlarken; aynı aile ilişkileri çatışma ve krizleri de doğurabiliyor. Araştırma, aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğuna yardımcı olmayı amaçlıyor.

Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Deloitte ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” araştırması, Türkiye’deki başarılı 15 aile şirketiyle yapılan görüşmelerin sonuçlarını, yorumlarını ve uzman değerlendirmelerini içeriyor.

Türkiye ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık %90’ını üreten aile şirketleri, yakın ve orta vadede uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yapılandırıldığında ve nesiller arası geçişler doğru ve başarılı bir biçimde yönetildiğinde, ülkemiz ekonomisinin geleceği için önemli fırsatlar sunuyor. Aile şirketlerinde yeniden yapılanma ve kurumsal dönüşüm sürecinin doğru yönetilmemesi ise uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzün zayıflamasına neden olabilir.

Ülkemizdeki aile şirketleri hakkında bazı veriler, aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısının ülkemiz açısından önemini daha çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Aile şirketlerinin %52’si üretim, %16’sıinşaat ve emlak geliştirme, %6’sı ise tüketici ürünleri gibi ülke ekonomisinin belkemiği sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin yaklaşık %40’ı 1950-1980 yılları arasında, %46’sı ise 1981-2000 yılları arasında kurulmuş firmalardan oluşmaktadır. Aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25-30 yıl olduğu göz önüne alındığında, ülkemizdeki aile şirketlerinin yakın gelecekte nesiller arası yönetim ve sahiplik geçiş süreçlerinin daha yoğun olarak gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.

Çeşitli sektörlerden ve kurumsallaşma sürecinin farklı olgunluk aşamalarında olan görüştüğümüz şirketlerin aile üyesi yöneticilerinin vurguladığı benzer noktaları incelediğimizde, günümüzde ülkemizin aile şirketlerinin güçlü yönleri; hızlı karar alabilmeleri, aile değerleri etrafında kenetlenmiş başarıya odaklı bir ekibe ve üst seviyede çalışan bağlılığına sahip olmaları ve ailenin, şirketi kendi aile itibarları ile özdeşleştirerek şirketin başarısını özel hayatlarının dahi önünde tutması olarak özetlenebilir.

Aile ve şirket ilişkileri ve çatışma yönetimi, finansal yapı ve iç kontroller, liderlik ve güçlü insan kaynağına ulaşma, markalaşma, inovasyon ve rekabete uyum sağlama ise; aile şirketlerinin gelişim alanları olarak raporda karşımıza çıkıyor.  

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları
Faydalı buldunuz mu?