Deloitte Insights

Siber güvenliğin değerini kurullara ve liderliğe iletmek

Yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri kuruluşları için yedi strateji

Siber güvenliğin değeri, yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerinde kurullar ve liderlik için çok net olmalıdır. İstatistikler gösteriyor ki siber güvenlik saldırıları ve veri ihlalleri neredeyse hergün gündemde. Ancak araştırmamıza göre, bu riski üst düzey liderlere ve kurullara iletmek zor olabiliyor.

Bu yazıda, siber güvenlik konusunda karar vermekte yetkili olan yaşam bilimleri ve sağlık hizmetleri alanındaki 18 liderin yanıtlarını inceliyoruz. Bu yanıtlardan, kuruluşların siber güvenlik ile ilgili kurulların ve liderlerin iletişimi geliştirmek için düşünmeleri gereken yedi strateji belirledik.

Bu stratejiler şunları içeriyor:

  • Güven inşa etmek için diyalog geliştirmek
  • Hikaye anlatım gücünü gerçeğe dönüştürmek için kullanmak
  • “Her yerde siber” zihniyetinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak
  • Siber ekibin endüstri içinde ve dışında nasıl işbirliği yaptığını açıklamak
  • Görüşmeleri arttırmak için ölçümleri arttırmak ve işletmeye geri bağlamak
  • Soruları yanıtlamaya ve savunmaya hazırlıklı olmak
  • Gelecekteki yetenek modellerini ve bunların organizasyon için etkilerini düzenli olarak değerlendirmek ve tartışmak.

 

Kurul ve liderlik ile etkili iletişim, CISO'ların ve CIO'ların, kurumun hızla gelişen tehdit ortamını hafifletmesine ve yönetmesine yardımcı olmadaki başarısı için kritik öneme sahiptir.

Faydalı buldunuz mu?