Hizmetlerimiz

ÇSY Verisi Güvence Denetimi

Başta yatırım kararları olmak üzere paydaşlar, birçok alanda ilişki kuracakları kurumların çevresel ve sosyal etkilerini gözeterek, bu alanlardaki aksiyonlarını göz önüne alarak harekete geçiyorlar. ÇSY verileri artık iş dünyasında gözetilen en önemli kriterler arasında konumlanıyor. Bu nedenle iş dünyası liderleri, düzenleyiciler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, iklim ve diğer ÇSY kriterleriyle ilgili riskler ve fırsatlar ile zaman içindeki etkiler ve performans hakkında açık ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyuyorlar. 

Deloitte olarak, ÇSY performansını izlemek ve iş performans değerlendirmesine entegre etmek için kurumların iş modellerini dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Sağlam ve şeffaf açıklamaların sunulmasına rehberlik ediyoruz ve kurumlara güvenilirliklerini artırmak için güvence hizmetleri sunuyoruz. Nitelikli denetçilerimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak için nitel ve nicel verileri doğrulamaya yardımcı olurken etki değerlendirmesi, raporlama ve iletişim konularına odaklandığımız bir ÇSY verisi güvence denetimi sunuyoruz.

Neler Sağlıyoruz?
  • ÇSY Performansı Uygun Gösterge Belirlenmesi
  • Sürdürülebilirlik Raporlaması Güvencesi
  • Etki Raporlaması Güvencesi
  • Çevresel ve Sosyal Performans Güvencesi
  • İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması Güvencesi
  • Karbon Ayak İzi Güvencesi
  • Su Ayak İzi Güvencesi
  • Sera Gazı Envanteri Güvencesi
  • Yenilenebilir Enerji Tüketimi Güvencesi