Hizmetlerimiz

Denetim ve Doğrulama Hizmetleri

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma tabi oldukları mevzuata göre çeşitli denetim ve doğrulama hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Deloitte olarak, mevzuata uyum için bir zorunluluk haline gelen bu denetim ve doğrulama hizmetlerini sağlarken uyum yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra, konusunda uzman ve tecrübeli ekibimiz ile müşterilerimize katma değer yaratan hizmetler sunmayı hedeflemekteyiz.

Her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de finansal tablodaki verilerin doğruluğunu sağlamak son derece önemlidir. Bankacılık sektörüne odaklanmış uzman ekibimiz ile bankaların bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerini bağımsız bir gözle denetleme hizmeti sunmaktayız. BDDK tarafından kuralları belirlenmiş, her yıl finansal denetim ile birlikte gerçekleştirilmesi gereken Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık süreçleri denetimini sahip olduğumuz derin bilgi birikimi ve tecrübemizden yararlanarak gerçekleştirmekteyiz.

Yasal uyuma ek olarak, BDDK denetiminin sağladığı katkılar şu şekildedir:

- Etkin ve verimli faaliyet, risk yönetimi ve iç kontrole katkı,
- Yasal yükümlülükleri karşılayabilen, risklere dayanıklı bir yapı,
- Doğru finansal tablolara dayalı yatırım kararları

BDDK Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi

• Yarın sisteminizin çalışacağını garanti edebiliyor musunuz?

• “Bilgi İşlem’den bir çalışan işten ayrılırsa” diye kaygı duyuyor musunuz?

• Çalışanlarınızın sistem ya da program açıklarını bulma ve kullanma olasılığını nasıl kontrol ediyorsunuz?

• Programlarınız üzerindeki yetkileri kimler nasıl değiştiriyor?

• Kurum bilgileriniz güvende mi? Ya müşteri bilgileriniz?

• Programlarınızı güncellediniz, bazı bilgileriniz değişmiş olabilir mi?

• Olağanüstü durumlar karşısında iş sürekliliğinizi koruyabilecek misiniz?

• İhtiyaçlarınız ile kullandığınız teknoloji ne kadar uyuşuyor?

• Teknoloji yatırımlarınız kaç yıl daha yaşayacak?

İş performansı, geçmişten miras kalan büyük bilgisayarlardan “son moda” teknolojileri barındıran terzi işi web uygulamalarına doğru yayılmakta olan bilgi teknolojilerinin kontrollü operasyonuna dayanmaktadır.

Organizasyonlar güvenlik tehditleri, mevzuat ve yasalara uyum, sistem erişilebilirliğinde beklenmeyen kesintiler gibi artan sayıda Bilgi Teknolojileri (BT) riskleri ile sıkça karşılaşmaktadır. Yönetimler, İç Denetim’in, bu teknoloji risklerini yönetmek için uygun kontrollerin tasarlandığına ve etkin bir şekilde işletildiğine ilişkin güvence sağlamasına önem vermektedir.

İç Denetim fonksiyonu faaliyetleri, sadece iş süreçlerine odaklı kalmamalı aynı zamanda BT sistemlerini ve işlemlerini de denetim kapsamlarının önemli bir parçası haline getirmeliler. Organizasyonlar sistemlerinin güvenli ve değer katmaya devam edecek şekilde kalıp kalmayacağını öğrenmek istemektedir. Oysaki BT değerlendirmelerini gerçekleştirmek için kurum içinde mevcut olması gereken özel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Deloitte olarak, iç denetim ekiplerinizi çok çeşitli BT alanları ve en güncel teknikleri, araçları ve bilgileri içeren becerilerimizle desteklemekteyiz BT alanında önemli sertifikalara sahip uzmanlarımız, çok çeşitli BT denetim hizmetlerini sağlayarak, finans, telekomünikasyon, medya, kamu hizmetleri, havacılık, ulaşım, lojistik, üretim, teknoloji, sağlık, ilaç ve kimya gibi pek çok sektördeki deneyimleri ile müşterilerimize katma değerli çözümler sunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Günümüz iş dünyasında çoğu kurum, bünyesindeki faaliyetlerin birçoğunu üçüncü firmalara devretmekte ve bu şekilde üçüncü firmalar ile önem kazanan ve genellikle de karmaşık hale gelen ilişkilere güvenmektedir

Büyük olasılıkla değer yaratmak için işletmenizi genişletmeye gerek duydunuz (birleşmeler, tedarikçi ortaklıkları, ortak girişimler, dış kaynak kullanımı), Bu durumda kendinize şu soruları yöneltmenizi öneririz:

- Risk yönetiminiz ve kontrol yapınız bu gelişime ayak uydurabildi mi?

- Bunların genişletilmiş işletmenizde etkin olarak çalıştığına ve hatta amaca uygun olduğuna dair güvenceniz var mı?

- Bu yeni iş ortaklarıyla yaptığınız çalışmaları düzenli olarak değerlendiriyor musunuz? Verdiğiniz lisans ve ürün haklarını denetliyor musunuz?

İşletmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Üçüncü Firma Güvencesi (3PA) hizmeti, bizim bu konularla ilgili müşterilerimize sunduğumuz kapsamlı çözüm paketimizdir. 3PA paketini, dünyanın önde gelen kuruluşlarının ilişkiler bütününe el atmalarına ve değer yaratmak için birbirine bağımlı riskleri etkili şekilde yönetmelerine yardımcı olarak edindiğimiz geniş deneyime dayanarak tasarladık ve geliştirdik.

Bu kapsamda sunduğumuz temel sözleşme riski ve uyum hizmetleri:

· İş ortakları ile bağlantılı iş amaçlarının, risklerin, kontrollerin ve menfaatlerin açıklığa kavuşturulması

· Sözleşmeye (lere) uyumluluğun ya da uyumsuzluğun belirlenmesi

· İş ortakları tarafından raporlanan bilginin doğruluğunun onaylanması

· Tesis içi veya dışı risk değerlendirmelerinin ve ortaklarının kontrol incelemelerinin gerçekleştirilmesi

· Maliyet kurtarma analizleri, reklam ve tanıtım değerlendirmeleri, royalti ve franchise değerlendirmeleri

Kullanılan hesaplama birimlerinin ve süreçlerin bulgular doğrultusunda iyileştirilmesi

Sözleşme Riski ve Uyum

Kapsamlı risk gözetimi ve şeffaflık için iş dünyası gereksinimine yanıt olarak ortaya çıkan Hizmet Organizasyonu Kontrol Raporları 1992 yılında “Statements on Auditing Standards No. 70, Service Organizations (SAS70)” yayınlandığından bugüne oldukça hızla yaygınlaşmaktadır. Artan beklentileri karşılamak ve modern güvence standartları çerçevelerine uyum sağlamak amacıyla, IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) ve AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) SAS70 yerine ISAE 3402 ve SSAE16 olarak anılan yeni standartlar yayınlamıştır.

Dış kaynak ve destek hizmeti kullanımı büyüyen bir trend olmakta ve kuruluşların kritik servislerini sunabilmesi artan bir oranda üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara bağlı olmaktadır. Şirketler, özellikle aşağıdaki alanlarda destek hizmet kuruluşlarına ihtiyaç duymaktadır:

• Bilgi Teknolojileri
• Olağanüstü Durum
• Finans ve Muhasebe
• Müşteri Hizmetleri
• Çağrı Merkezi
• İnsan Kaynağı ve Sosyal Yardım Yönetimi
• Ücretlendirme ve İdari İşler
• Arşiv Yönetimi
• Fon Yönetimi

Bu servislerde dış kaynak kullanımına giden şirketler, hizmet sağlayıcı tarafından yürütülen operasyonların ve iç kontrol ortamlarının etkin bir şekilde işlediğine dair bağımsız bir güvence aramaktadır. Bu sebeple, kendilerine servis verecek bir destek hizmet kuruluşu seçerken, bu firmalardan Hizmet Organizasyonu Kontrol Raporları talep etmektedir. 

Deloitte olarak Üçüncü Taraf Güvencesi Hizmetleri kapsamında sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

- ISAE 3402 / SSAE 16 denetimlerinin yapılması ve raporlarının sunulması

- ISAE 3402 / SSAE 16 denetimlerine hazırlık çalışmaları aşamasında kurumların kontrollerinin belirlenmesi ve kontrol matrislerinin oluşturulmasına destek olunması

- ISAE 3402 / SSAE 16 denetimi öncesi ön hazırlık amacıyla testlerin yapılarak iyileştirme noktalarının belirlenmesi

Üçüncü Taraf Güvencesi (ISAE 3402 / SSAE 16 Hizmet Organizasyonu Kontrol Raporu) 

Takas Komisyonu Doğrulama Hizmetleri kapsamında Bankalara banka ve kredi kartı takas komisyonu fonlama maliyetlerinin belirlenmesindeki ve BKM’ye sundukları raporlardaki değerlerin, önceden belirlenen prosedürlere uygunluğunu kontrol edilmesi hizmeti sunmaktayız.

Müşterilerimiz bu denetim hizmetinden yararlanarak, aşağıdaki avantajlara sahip olmaktadır:

- Ürünler, müşteriler ve varlıklar arasında uygun dengeyi sağlayarak gelir artışı sağlanması,

- Hem sosyal hem de çevresel olarak standartların belirlenmesini sağlayarak şirketin sosyal sorumluk desteğinin artırılması,

- Yasal yükümlülüklere uygun olarak çalışılması

Takas Komisyonu Doğrulama Hizmetleri

Deloitte Türkiye olarak sunduğumuz bu hizmet ile daha etkin bir işletme yönetimi için, şans oyunları aktivitelerinin gözlemlenmesini, politikalarla uyumunun değerlendirilmesini, ve online şans oyunlarının güvenlik mimarisinin gözden geçirilmesini sağlamaktayız.

Konusunda uzman ve tecrübeli ekibimiz Şans Oyunları Denetimi ile müşterilerimize aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

- Ürünler, müşteriler ve varlıklar arasında uygun dengenin ortaya çıkarılarak gelir artışı sağlanması

- Hem sosyal hem de çevresel olarak standartların belirlenmesi ve bu doğrultuda şirketin sosyal sorumluk desteğini artırması,

- Yasal yükümlülüklere uygun olarak faaliyet gösterilmesi

Şans Oyunları Denetimi

İletişim

Cüneyt Kırlar, Ortak

Cüneyt Kırlar, Ortak

Risk Danışmanlığı Lideri

Cüneyt Kırlar 21 yılı aşkın iş hayatı boyunca başta Finansal Hizmetler sektörü başta olmak üzere Teknoloji, Medya, Telekom, Üretim ve Tüketici sektörlerinde Bilgi Teknolojileri(BT) Yönetimi, BT risk y... Daha fazla

Barış Bağcı, Ortak

Barış Bağcı, Ortak

Risk Danışmanlığı

Deloitte Türkiye’de BT Denetimi & Danışmanlığı Direktörü olarak görev yapan Barış Bağcı’nın BT Denetimi, BT Değerlendirme, BT Risk Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Yazılım Test Hizmeti, Bilgi Güvenliği,... Daha fazla