Hizmetlerimiz

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

Kurumlar için hizmetlerinin sürekliliğini garantiye alma ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştı. Günümüz iş dünyasında, hiçbir firma iş kesintilerine sebebiyet veren olaylardan kaçamaz hale gelmiştir. Başarılı bir kurumsal yönetimin kritik bileşeni iş sürekliliğidir. Araştırmalar göstermektedir ki, etkili bir süreklilik planı olmayan firmaların %50’sinden fazlası büyük bir iş kesintisinden sonra başarısız olacaklardır.

Deloitte İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi hizmetlerinin gücü; kurumsal süreklilik, operasyonların sürekliliği, teknoloji sürekliliği ve kurtarma çözümleri, tedarik zinciri ve üçüncü parti sürekliliği, gerçek zamanlı kriz yönetimi ve acil durum müdahalesi gibi disiplinler arası yeteneklerinden gelmektedir.

Deloitte İş Sürekliliği Modeli, ISO22301 standardı ile tamamen uyumlu olduğu gibi sizin ihtiyaç ve önceliklerinize cevap verecek esnekliktedir.

İş sürekliliği yönetiminde geleneksel yaklaşımlar sadece kurtarma bakış açısıyla hareket etmektedir (bilgi teknolojileri sistemlerinin ve afet sonrası diğer kritik kaynakların kurtarılması). Deloitte İş Sürekliliği Modeli ise felakete hazırlanma ve sadece kurtarma ölçümlerine odaklanmayan, aynı zamanda uygun maliyetli ve önleyici kontrollerin uygulanmasına vurgu yapan esnek bir yaklaşım içermektedir.

Deloitte İş Sürekliliği Modeli farklı müdahale ve kurtarma gereklilikleri için yapılandırılmıştır

1. Kurumunuzun Krizlere Karşı Ne Kadar dayanıklı olduğunu biliyor musunuz? Uygulanabilir stratejileriniz var mı?

2. Tedarikçileriniz krizlere karşı ne kadar dayanıklı? Tedarikçilerinizin size hizmet veremediği durumda işler planlarınız var mı?

3. Müşterilerinize kesintisiz hizmet/ürünün ulaşması için neler yapıyorsunuz?

4. Kurumunuzun kriz anlarında kullanmak için iş sürekliliği planları var mı?

5.
Rakiplerinize karşı krizlerde iş sürekliliği ile fark yaratmak ister misiniz?

6. COVID-19 sonrası ofise dönüşe hazır mısınız?

7. COVID-19 sürecinde öğrenilenler kurumunuzun hafızasına aktarılıyor mu?

Yanıtlarınızı sizden dinlemek isteriz. İhtiyaçlarınız ve sorularınız için bize ulaşın:

Murat Günaydın                                    Çiğdem Cantürk
mgunaydın@deloitte.com                    ccanturk@deloitte.com

 

Acil Durum Müdahalesi

Olay gerçekleştikten hemen sonraki saniyeler/dakikalar. Uzmanlarımız size acil durum müdahalenizi planlamanız, acil durum ekiplerinizi kurmanız ve gerekliliklerinizi anlayıp, iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarınız ile uyumlu hale getirilmesi konularında yardımcı olmaktadır.

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

Genelde eğitim ve farkındalık programlarında en az rol alan paydaşlardan biri üst yönetim olmaktadır. Deloitte kriz yönetim ekibi her seviyedeki yöneticiye özel eğitimler ve simulasyonlar planlanması ve krize cevap verecek ekipleri oluşturarak yöneticilerinizin kriz yönetimine hazır olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu da yönetim kadronuzun kriz anında koordinasyon, iletişim ve karar alma süreçlerini iyileştirmesine ve geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

Operasyonel Kurtarma

Kriz sonrası, sunulan hizmetlerin yeniden başlatılması gerekmektedir. Kurtarma aksiyon planları, başarılı bir iş sürekliliği modelinin en temel bileşenlerindendir. Böylece çalışanlar operasyonlarda ciddi bir kesinti yaşandığında, rollerini, sorumluluklarını ve almaları gereken aksiyonları önceden bileceklerdir.

Kritik Lokasyon Seçimi

Felaket kurtarma veri merkezi veya iş süreçleri personeli için ikincil yerleşim yeri ihtiyaçlarınız gibi kritik lokasyon seçimlerinizde, Deloitte uzmanları lokasyon bazlı risk ölçümü metodu ile bu seçimi en doğru şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üçüncü Parti Firmaların Sürekliliği

İş süreçleriniz ve itibarınız etkilendiği sürece kesintilerin nereden kaynaklandığının önemi yoktur. Günümüzde şirketler günden güne daha çok üçüncü parti ve destek hizmeti firmalarına bağımlı hale gelmekte ve destek hizmeti operasyonları iş sürekliliğinde kritik bir süreç olmaktadır. Deloitte kritik üçüncü parti destek firmaların belirlenmesi, bu firmaların standartlara ve kurum prosedürlerine göre değerlendirilmesini yaparak bu firmaların sürekliliğini kurumunuzun süreklilik planlarına entegre etmekte ve testlere katılımını gerçekleştirmektedir.