Hizmetlerimiz

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi kavramı, kurumların sağladıkları ürün ve hizmetlerin lineer (al, yap, kullan, at) modelden döngüsel (onaran ve yeniden kullanan) modele geçişi olarak adlandırılabilir. Bu modelle ürünlerin, bileşenlerin ve malzemelerin kullanılabilirliği sürdürülerek değerinin korunması amaçlanmaktadır. Döngüsel ekonomi modeli sayesinde ekonomide ürün, malzeme ve kaynakların değerleri mümkün olduğu kazar uzun süre korunur ve atık oluşumu en aza indirilir. Temel odak noktası, malzeme ve enerji girdilerine olan ihtiyacı en aza indirerek kaynak çıkarma, emisyon ve meydana gelen atıklarla ilgili çevresel baskıları azaltmaktır.

Döngüsel ekonomiye geçiş için gereken süreçler; daha az kaynak kullanma, malzeme ve ürünlerin en yüksek değerini korumak ve kullanım modellerini değiştirmektir. Bu geçişi sağlamak için geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, ürünlerin yenilenmesi ve yeniden kullanılması, ürün ömrünün uzatılması, yenilikçi tasarımlarla tüketim modelinin değiştirilmesi ve oluşabilecek atıkların önlenmesi uygulamalarının kurumlar tarafından hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Deloitte olarak, kurumların atık önleme ve azaltma arayışının ötesine geçmesine yardımcı oluyoruz. Ürün tasarımını ele alan, kaynak verimini optimize eden ve sistem risklerini en aza indiren tedarik zinciri boyunca stratejik kararlar vererek müşterilerimize rehberlik ediyoruz. Sınırlı kaynakları ve yenilenebilir akışları yönetmeye yardımcı oluyoruz ve yeni küresel sürdürülebilirlik modeline uyacak şekilde ürün yaşam döngüsünü analiz ediyoruz.

Neler Sağlıyoruz

Yaşam Döngüsü Analizi-LCA

Yaşam Döngü Analizi hizmetimiz kapsamında ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin elde edilmesinde başlayarak, tüm üretim süreçlerinin, tüketici tarafından kullanımın ve sonrasında atık olarak bertaraf aşamalarının çevresel etkilerini analiz ediyoruz. Çevreye en zararlı prosesleri belirleyerek buna uygun yol haritaları oluşturulması aşamalarında müşterilerimize destek oluyoruz.