Hizmetlerimiz

Kurumsal Risk Yönetimi

Başarılı şirketler riski iş hayatının doğal bir parçası olarak görür ve risklerin doğru yönetildiği zaman olumlu sonuçlar doğuracağını bilirler. Risk yönetimi hizmetlerimizin temel amacı mevcut süreçlerinizi değerlendirmek ve gelişime açık alanları tespit etmektir.

Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında müşterilerimize sunduğumuz özelleştirilmiş hizmetler ile müşterilerimizin riski azaltmaya yönelik aksiyon almalarına ve değer yaratan riskleri alıp yönetmelerini sağlayacak şekilde risk yönetimi faaliyetlerini süreç ve stratejilerine entegre etmelerini sağlamaktayız

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:

· Organizasyondaki mevcut risk yönetimi yetkinliklerinin değerlendirilmesi

· Kurum risklerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi,

· Etkin ve sürdürülebilir bir risk yönetimi programı için gerekli olan süreçlerin ve organizasyon yapısının tasarlanması