fireworks

Hizmetlerimiz

Finansal Risk

Deloitte, finansal işlem dögüsünde kurumlara yardımcı olur. Hizmet alanımız yönetişim ve süreçlerden teknoloji ve raporlamaya kadar uzanan bir yelpazede şeffaflığı, etkinliği, uyumluluğu ve mali bütünlüğünü arttırmaya yöneliktir.

Hizmetlerimiz

  • Piyasa ve Kredi Riski – Müşterilerimize varlık seviyesi incelemeleri, analitik ve nakit akış modellemesi, yapısal ve dokümantasyon incelemesi ve kapanış sonrası uyum testlerinin yapılmasında destek oluyoruz.
  • Sermaye Yönetimi, Likidite ve Hazine Riski – Kurumların, birleşme ve satın alma, finansal dönüşüm, mevzuata uyum, likidite, emtia ve kur dalgalanması gibi önemli değişikliklere odaklanarak, müşterilerin hazine ve emtia ticareti yetkinliklerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesine destek oluyoruz.
  • Muhasebe ve Finansal Raporlama Riski – Muhasebe ve mevzuat gereklilikleri, sermaye piyasası işlemleri, satın alma ve elden çıkarma işlemlerindeki değişikliklerle ilgili şirketlere destek oluyoruz.