Hizmetlerimiz

Suistimal İnceleme ve Önleme

Günümüzde suistimal skandalları, yeni kanunlar ve kurumsal yönetim gereklilikleri, suistimalin önlenmesinde ve incelenmesinde profesyonel destek almanın önemini arttırmıştır. Suistimal inceleme ve yönetme konusunda deneyimli ekibimiz, suistimal riskinizi yönetmeniz de ve ihbarları incelemenizde sizlere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Deloitte’un derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ekibi Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanlarından; Sertifikalı İç Denetçilerden, Sertifikalı Etik Hackerlardan ve Sertifikalı Bilgi Güvenliği Uzmanlarından oluşmaktadır.

Suistimal incelemelerini hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmak hem suistimalin tespit edilmesinde hem de suistimalin organizasyonda yaratacağı olumsuz etkileri mümkün olan en düşük seviyeye indirmede önemli rol oynamaktadır.İncelemeyi yaparken gizlilik ve yasal boyutları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Suistimal İnceleme ve Yönetme ekibimiz tarafından gerçekleştirilen incelemeler yasal tekniklere ve kanıtlara dayanmaktadır. Gerek avukatlarımızla gerekse müşterilerimizin avukatlarıyla birlikte çalışarak, davayı destekleyecek niteliktekteki kanıtların yasal olarak toplanmasını sağlamaktayız. Ekibimiz şüphelilerle ve tanıklarla görüşme yapma konusunda tecrübe sahibi olmakla birlikte, incelemelerde kanıt teşkil edebilecek e-posta ve bilgisayar dosyalarının tespit edilmesi için kullanılan bilgisayar kopyalama aracı gibi çeşitli teknolojik araçları da kullanmaktadır.

Ayrıca, İç kontrollerin değerlendirilmesindeki derin bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile, suistimale yol açabilecek kontrol eksikliklerini tespit edip, iyileştirme önerileri de sunmaktayız.

Suistimal inceleme ve yönetme

Suistimalden tamamen kaçınmak mümkün olmadığı için bu riski yönetmeyi bilmek önemlidir. Kurumlar suistimali mümkün olduğunca önlemeyi ya da suistimal ortaya çıktığında kısa sürede aksiyon almalarını sağlayacak suistimal yönetim programına sahip olmalıdırlar.

Deloitte olarak suistimal riskini yönetmelerinde müşterilerimize aşağıdaki konularda hizmetler sunuyoruz.

 • Suistimal yönetimine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması,
 • Organizasyondaki suistimal riskinin tespit etmek üzere suistimal risk değerlendirmelerinin yapılması,
 • Organizasyonda suistimal riskinin yönetilmesine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Suistimale ilişkin bilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi,
 • Organizasyonun iş ve etik kurallarının oluşturulması,
 • İhbar mekanizmasının geliştirilmesinde destek olunması,
 • Suistimali önlemeye ve tespit etmeye yönelik iç kontrollerin belirlenip değerlendirilmesi.

Suistimal Riski Yönetimi

Yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen geliri yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmak suç gelirlerinin aklanması olarak ifade edilmektedir.

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, uluslararası ve iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Deloitte olarak müşterilerimize bu yükümlülüklere uyum konusunda süreçlerin ve kontrol noktalarının oluşturulması, senaryoların belirlenmesi ve mevcut süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi hizmetleri vermekteyiz.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme Hizmetleri

Etik Hattı Hizmetleri

Günümüzde kurumlar, iş ortamını ve şirket itibarını olumsuz etkileyen suistimal, hırsızlık, rüşvet veya etik olmayan davranışlarla sıkça karşılaşmaktadır.

Çalışanlarınıza iş ortamında gördükleri ve duydukları problemleri, işlerini kaybetme korkusu duymadan bildirebilecekleri bir mekanizma sağlamak, bu problemleri çok daha erken tespit etmenizi ve kayıplarınızı azaltmanızı sağlayacaktır.

Suistimal tespitine ilişkin yapılan araştırma(*), kişiler tarafından yapılan ihbarların suistimalin tespit edilmesinde en etkin yol olduğunu göstermektedir. Araştırmaya göre, incelenen 1, 388 suistimal vakasının %43’ünün ilk tespiti ihbar yoluyla olmuştur.

* ACFE Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2010

İhbar mekanizmasının şirketlerde yarattığı katma değer nedir?

 • Etik problemlerinin hızlı bir şekilde ortaya çıkarılarak maddi zararların yanı sıra itibara gelebilecek zararların azaltılması
 • Anonim ihbar mümkün olduğu için, kişiler tarafından güvenilen ve daha çok kullanılan bir mekanizma olması
 • Suistimale karşı ekonomik bir caydırıcı etken olması
 • Şirketin çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı olumlu bir imaj yaratması
 • Şirketin şeffaf bir yapıyı benimsediğinin ve etik konuları tolere etmediğinin vurgulanması
 • Şirketin etik kültürünü iyileştirmeye katkı sağlaması
 • Çeşitli iletişim mekanizmaları ile çalışanların farklı ihtiyaçlarına karşılık verilebilmesi

Gül Saraçoğlu, Ortak

Gül Saraçoğlu, Ortak

Kurumsal Risk Hizmetleri Lideri

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Gül Saraçoğlu, iş yaşamına Arthur Andersen İstanbul’da denetçi olarak başladı. Saraçoğlu, 2001-2005 yıll... Daha fazla

Sibel Çetinkaya, Ortak

Sibel Çetinkaya, Ortak

Danışmanlık İş Birimleri Lideri

Sibel Çetinkaya çok sayıda büyük ölçekli Strateji, Operasyon ve Bilgi Teknolojileri proje yönetim tecrübesine sahiptir ve büyük yeniden yapılanma, kurumsal strateji, yatırım stratejisi  ve uygulama pr... Daha fazla