Hizmetlerimiz

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

Piyasa değişkenliğinden ve düzenleyici uyumundan insan doğasına ve teknolojiye kadar, yaptığımız her şeyin içinde belirsizlik oluşması ihtimali bulunmaktadır. Ancak, fırsat ve değer yaratmak ile başarıyı tehlikeye atmak arasındaki farkı oluşturan riskin belirlenmesi, anlaşılması ve etkin bir şekilde yönetilmesi, risk zekâsına sahip bir organizasyonun proaktif yaklaşımı ile mümkün olmaktadır.

Risk zekâsına sahip bir kurum olmak, günümüzde, her zamankinden daha fazla önemlidir. Riske atılan şey daha fazla ve kayıplar daha yıkıcı olabilmektedir. Paydaşlar ve düzenleyiciler üst yönetimlerin ve yönetim kurulu üyelerinin daha fazla kontrole sahip olmalarını ve strateji, operasyon, raporlama ve uyumu da içeren tüm iş operasyonlarını etkileyen riskleri anlamalarını istemektedir.

Teknoloji ile GRC konularının uyumlu olmasını sağlamak zordur. Tedarikçiler GRC konularında teknolojinin oynaması gereken rol ile ilgili farklı görüşlere sahiptir ve GRC konularını farklı yönlerden desteklemektedirler. Bu sebeple, kurumlar, GRC teknolojilerini bünyelerine katarken ihtiyaç duyacakları teknolojik destek ile ilgili tutarsız ve net olmayan mesajlarla karşılaşmaktadır. Bu sebeple kurumların, GRC konuları için teknoloji yatırımları yaparken beklenen faydaları sağlayacak bir stratejiye sahip olması önem kazanmaktadır.

Hizmetlerimiz:

· Uygun risk yönetimi stratejilerinin belirlenmesi

· Organizasyonunuzdaki risk yönetimi durumunun değerlendirilmesi

· İş risklerini belirlemek, önceliklendirmek ve size özel ortak bir dilde risk terimleri ve tanımları oluşturmak amacıyla tasarlanmış bir risk değerlendirme çalışması gerçekleştirilmesi

· GRC yol haritasının tanımlanması

· GRC süreçlerinin ve kontrollerinin izlenmesi

Yönetişim, Risk & Uyum (GRC) Stratejisi ve Planlama

Erişimlerin yönetilmesi ve görevler ayrılığı gereksinimleri, sürekli dikkat gerektiren, sıklıkla göz ardı edilen veya kaçınılan, zaman harcanmasına ve maliyete sebep olan bir konudur. Pek çok organizasyon, kendi erişim yönetimi sorunlarının büyüklüğü hakkında, tam olarak fikir sahibi değildir.

Hizmetlerimiz:

· GRC erişim kontrolleri aracı kurulumu ve konfigürasyonu

· Görevler ayrılığı kurallarının tasarlanması ve tanımlanması

· BT ve İş GRC erişim kontrollerinin olgunluk seviyesi ile ilgili karşılaştırmalar

· Görevler ayrılığı ihlallerinin çözümü

· Görevler ayrılığı problemlerinin nasıl giderileceğine ilişkin BT ve iş alanına rehberlik

Erişim ve yetkilendirme kontrolleri

Yönetimlerin karşılaştığı kritik sorunlardan birisi de, iş süreçlerinde kontrollerin etkinliğini artırırken bu kontrolleri izleme maliyetinin de azaltılmasını sağlamaktır. Yönetimler, riskleri azaltmak amacıyla etkin bir şekilde işletilen kontrolleri uygularken, iş hedeflerini ve uyum gereksinimlerini karşılamaya da ihtiyaç duymaktadır. GRC teknolojileri bir yandan iş süreçlerindeki kontrollerin etkinliğini artırmayı hedeflerken, iş ve uyum gereksinimlerini de karşılamaya yardımcı olabilmektedir.

Hizmetlerimiz:

· GRC süreç kontrolleri aracının kurulumu ve konfigürasyonu

· İç kontrol otomasyonunun, iş süreç optimizasyonunun ve sürekli kontrol gelişiminin iyileştirilmesi için iş akışı konfigürasyonu

· Hem BT hem de iş risklerinin izlenmesi ve karşılanması için anahtar kontrollerin uygulamaya alınması

· Süreç kontrollerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması

· GRC erişim kontrolleri ve GRC süreç kontrolleri entegrasyonu

İş Süreci Kontrolleri