Çözümlerimiz

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM)

Giderek daha karmaşık hale gelen teknoloji ortamlarında doğru kişinin, doğru bilgiye, doğru zamanda erişiminin sağlanması ve zorlu uyumluluk ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), organizasyon ile etkileşim halindeki kimlikleri
anlayarak doğru erişim haklarının uygulanmasına yardımcı olur. Bu disiplin gün geçtikte karmaşıklaşan teknoloji ortamlarında doğru kişilere, doğru zamanda, doğru nedenlerle, doğru yetkilerin verilmesini sağlar.

Günümüzde organizasyonlar; çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları ekosistemine ek olarak katı regülasyonların da etkisiyle giderek artan bir Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ihtiyacı ile karşı karşıyadır. 

Doğru Kimlik ve Erişim Yönetimi Stratejileri ile;

  • Güvenilir bilgiye doğru zamanda erişim imkânı,
  • Kolay veri toplama imkânı ile uyumluluk ve müşteri güveni,
  • Bilginin korunması ve yeni iş imkânları ile maliyetlerin azaltılması,
  • Regülasyona uyumluluk ve temel provizyonlamaya ek olarak işinize değer katılması sağlanır. 

Deloitte Türkiye olarak Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin Strateji, Planlama ve Dizayn ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiştir:

  • Olgunluk Değerlendirmesi
  • Strateji & Yol Haritası Belirlenmesi
  • Mimari & Süreç Tasarımı 
  • Rol-Bazlı Erişim Kontrolü’ne Geçiş
  •  Tedarikçi Değerlendirme & Seçimi