Hizmetlerimiz

İklim Değişikliği ve Düşük Karbonlu İş Dönüşümü 

Gündemdeki yeri her geçen gün daha da artan iklim gerçekliği başta iş dünyası olmak üzere tüm sektör, kurum ve kişileri dünyamız için acil aksiyonlar almaya zorunlu hale getirdi. Yaşanan afetler, açlık, susuzluk ve eşitsizlikler gibi bir çok alanda etkisini artırarak göstermeye devam eden iklim krizine artık dur demek gerekiyor. Bunun için atılacak adımlarda en büyük pozitif etkiyi yaratacak alanlardan birisi ise iş dünyasındaki dönüşüm olacak. 

Toplum ve tüketici rolündeki bireylerin beklenti ve talepleri ise iklim yönetimi ve karbondan arındırma yaklaşımının hızlanması konusunda yadsınamaz bir seviyeye ulaştı. Kuruluşlar, emisyonları azaltmak ve net sıfıra ulaşmak için yeni bir baskı altında.

Deloitte olarak, yeni teknolojileri ve sürdürülebilir işletme uygulamalarını benimseyerek müşterilerimizin emisyonlarını düşürmelerine ve operasyonlarını karbondan arındırmalarına yardımcı olmak için disiplinlerarası bir yaklaşım izliyoruz. Düşük karbonlu bir ekonomide avantaj yaratmak ve başarılı olmak için müşterilerimizin iş modeli dönüşümlerini destekliyor ve hızlandırıyoruz.

Neler Sağlıyoruz

Karbon Yönetimi

· Mevcut durum ve hedeflerin belirlenmesi, stratejik çerçevenin oluşturulması, iklim riskleri senaryo analizlerinin yapılması;

· Hedeflenen izleme düzeyi için mevcut operasyonel ve uzmanlık boşluklarının belirlenmesi; 

· Hedef vizyonun oluşturulmasına destek olacak yol haritasının oluşturulması;

· Karbon yönetimi konusunda yönetişim yapısının oluşturulması;

· CDP, Bilim Temelli Hedefler vb. çalışmalar da göz önünde bulundurularak küresel ve sektörel analizler gerçekleştirerek kuruluş için iklim değişikliği risk ve fırsatlarının ortaya koyulması konularında danışmanlık sunuyoruz. 

Bu hizmetimizi sunarken başlıca faydalandığımız mevzuat ve çerçeveler:

· TCFD - İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü  Tavsiyeleri

· SBTi Bilim Temelli Hedefler 

· CDP İklim Programı 


Karbon Ayakizi – ISO 14064

Kuruluşların karbon ayak izi envanterinin mevcut ulusal düzenleyici çerçeveye ve ISO 14064 Standardı-Sera gazları Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması için organizasyon düzeyinde rehberlik içeren standarda uygun olarak hazırlanması konusunda danışmanlık veriyoruz. 

Sera gazı envanterinde boşluk değerlendirmesi, Kapsam I ve II , III emisyon sınırlarının belirlenmesini sağlıyoruz. Konsolide Sera gazı envanter raporunu oluşturuyoruz.

Sektörel Dönüşüm ve Eylem Planları 

Paris Anlaşmasının tarafı olan devletler teker teker küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlama ve emisyonları 2050’de sıfırlama ve Net Sıfır Emisyon hedeflerini açıklamaktadır. Türkiye, Paris Anlaşması’na taraf olacağını ve 2053’te Net Sıfır Emisyon hedefini kabul edeceğini ilan etmiş, Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6 Ekim 2021’de TBMM’de oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Başta Enerji, Ulaşım, Binalar ve Sanayi (Çimento, demir, çelik, alüminyum, gübre, metaller, çimento, kireç, cam, seramik, petrol rafinerileri kağıt ve kağıt hamuru, karton, asit ve organik kimyasallar, otomotiv, tekstil) olmak üzere sektörel karbonsuzlaşma yol haritaları önem kazanacaktır. Deloitte Sürdürülebilirlik Hizmetleri benzer projelerde sahip olduğumuz tecrübe sayesinde, sektörel düşük karbon dönüşümü ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek Türkiye’nin 2053’te Net Sıfır hedefiyle uyumlu yeni NDC’sinde orta ve uzun vadeli belirleyeceği yeni yol haritası ve hedeflerini doğrultusunda sektörler özelinde karbonsuzlaşma eylem planlarının hazırlamasında danışmanlık sunmaktadır.