Hizmetlerimiz

İç Denetim

Müşterilerimizin İç Denetim ile ilgili ihtiyaçlarına kapsamlı ve özelleştirilmiş hizmetler sunmaktayız.

İç denetim, kuruma değer katmak ve bir kuruluşun operasyonlarını geliştirmek için tasarlanmış objektif bir denetim ve danışmanlık faaliyetidir. Bir organizasyonun, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendiren ve geliştiren sistematik, disiplinli bir yaklaşım getirerek stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Deloitte üye firmalarının İç Denetim hizmetleri, yönetim kurulları ve üst düzey yöneticilere kurumsal riskleri daha iyi yönetmeleri konusunda yardımcı olur. Deloitte uzmanları, kurumların iç denetimden edindikleri etkinliği, kaliteyi ve değeri artırmalarına yardımcı olur. Deloitte'un risk ve alanlardaki operasyonel iyileştirme konusundaki geniş anlayışı, özellikle belirli endüstrileri, sektörleri ve piyasaların nüansları, iç denetim işlevlerinin performanslarını ve çalışma verimliliğini artırmasına ve kuruluşlarına değer katmasına yardımcı olmaktadır.

İç denetim işletmelerde operasyonların etkinliğini ve mali tabloların güvenilirliğini artırmak, yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla iç kontrollerin tasarımının, etkinliğinin, verimliliğinin ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve bu konularda iyileştirme önerilerinin sunulmasına yönelik denetim hizmetidir. İç denetim hizmeti, işletmelerde belirlenen alanlarda tek seferlik sınırlı denetimler olarak yapılabileceği gibi, risk bazlı denetim planına uygun olarak düzenli denetimler olarak da gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmet gerçekleştirilirken işletme bünyesindeki iç denetim uzmanları ile birlikte eş kaynak kullanarak bir planlama yapabilmekte ya da işletme kendi bünyesinde bir iç denetim birimi bulundurmadığı takdirde bu hizmeti dış kaynak kullanarak alabilmektedir.

İç Kontrol ve İç Denetim Destek (Dış kaynak / Eş kaynak)

Kalite güvence değerlendirmesi, iç denetim birimlerinin Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygunluk ve en iyi uygulamalar ile kıyaslama açısından değerlendirilmesi ve görüş verilmesi hizmetidir.

Bu kapsamda şirketlerin,

• Etkin ve performansı yüksek bir iç denetim biriminin oluşturması
• Denetim komitesi ve yönetimin iç denetimden beklentileri konusunda geri bildirim yapması
• Uluslararası İç Denetim Standartları’na uyum açısından iç denetim birimlerinin en az beş yılda bir kalite güvence değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Müşterilerimize sunduğumuz kalite güvence değerlendirmeleri hizmetleri kapsamında, çalışma kağıtlarının, iç denetim yönetmeliği, prosedürler, risk değerlendirme ve planlama dokümanlarının, iç denetim birimi çalışanlarının görev tanımları ile performans değerlendirme ve eğitim gibi insan kaynakları uygulamalarının, denetim sırasında kullanılan metodoloji ve raporlamanın değerlendirilmesini yer almaktadır. Değerlendirme yapılırken mevcut uygulamalar en iyi uygulamalar ile ve benzer kurumlardaki iç denetim birimleri ile karşılaştırılmaktadır.

İç Denetim Birimi Kalite Güvence Değerlendirmeleri  (QAR)

Deloitte olarak, iç denetim fonksiyonunu şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimize iç denetim yönetmeliği ve iç denetim prosedürlerini oluşturmaktayız. Bu çalışma kapsamında iç denetim biriminin organizasyon içindeki yeri, iç denetim ekibinin yetkinlikleri ve mesleki gelişim esasları ile yetki ve sorumlulukları, iç denetçilerin çalışma ve raporlama esaslarını da belirlemekteyiz.

İç denetim biriminin kuruluşu sırasında Uluslararası İç Denetim Standartlarını göz önünde bulundurarak, müşterilerimizin standartlara uygun bir iç denetim yapısını oluşturmasını sağlamaktayız.

İç Denetim Departman Kuruluşu

İletişim

Cüneyt Kırlar, Ortak

Cüneyt Kırlar, Ortak

Risk Danışmanlığı Lideri

Cüneyt Kırlar 21 yılı aşkın iş hayatı boyunca başta Finansal Hizmetler sektörü başta olmak üzere Teknoloji, Medya, Telekom, Üretim ve Tüketici sektörlerinde Bilgi Teknolojileri(BT) Yönetimi, BT risk y... Daha fazla

Murat Günaydın, Ortak

Murat Günaydın, Ortak

Risk Danışmanlığı

Murat Günaydın, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Bölümünde Ortak olarak görev yapmakta; İç Denetim ve Sürdürülebilirlik Hizmetlerine liderlik etmektedir. Hizmet alanları içerisinde; iç denetim, risk... Daha fazla