matches

Hizmetlerimiz

Stratejik Risk ve İtibar Riski

Deloitte, kurumların risk değeri bilinen stratejik seçimler yapmalarına, işlerini büyütmek ve itibarlarını korumak için yıkıcı etkilere karşı hazırlıklı olmalarına yardım eder. Yönetim kurulları ve üst düzey yöneticiler doğru içgörülere, en iyi kurumsal yönetim anlayışına ve ilerlemeye odaklanan bir risk kültürüne ihtiyaç duymaktadırlar.

Kurumsal Yönetim – Yönetim kurullarının ve üyelerinin, kurumun anahtar riskleri, stratejileri ve kurumsal yönetim yapısını daha etkili olarak izlemelerine destek olmaktayız.

• Stratejik Risk – Rekabet avantajını, piyasa konumunu, uzun vadeli performansı olumsuz etkileyebilecek etkenleri tespit eder, izler ve bunlara yönelik öngörüler sunmaktayız.

• Marka ve İtibar Riski – Kurumlara, esnek ve farklılaşmış bir marka ve müşteri deneyimi için gerekli olan araç ve içgörüleri sağlayarak marka, itibar ve müşteri deneyimini yönetiyoruz ve ölçümlüyoruz.

Kriz Yönetimi – Kurumsal kriz yönetimi, kriz simülasyonları, olaylara hızlı yanıt verme, paydaşlarla etkin iletişim ve diğer krizden kurtarma programları gibi hizmetlerimizle, kurumların önemli krizlere karşı hazırlıklı olmalarına ve bu krizlerden daha güçlü çıkmalarına yardımcı oluyoruz.

• Sürdürülebilirlik – Kurumların sürdürülebilir kalkınmaya katkıları arttırmak için “bir iş modeli olarak sürdürülebilirlik” çözümleri geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik Stratejisi ve İş Modeli Dönüşümü’ne yönelik 6 Sermayeli İş Modeli Dönüşümü- Entegre Değer Yaratma Modeli Danışmanlığı, WEF 4S Paydaş Kapitalizmi Modeli Danışmanlığı, Sürdürülebilirlik Durum Tespiti (Due Diligence), Önceliklendirme Analizi ve Çift Önceliklendirme, ÇSY Sektör ve Rakip Performans Analizleri yapıyoruz. Operasyonlarda ÇSY Performansının Geliştirilmesi’ne yönelik Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Finans Çerçevesinin oluşturulması, İş Dünyası ve İnsan Hakları (UN Guiding Principles) İş Dünyası ve Kadının Güçlenmesi (WEPs) Danışmanlığı, Karbon Envanteri, Su Ayak İzi, Yaşam Döngüsü Analizi – LCA hizmetleri sunuyoruz. ÇSY Performansının İzlenmesi ve Raporlanması’na yönelik ÇSY İzleme Sistemi Oluşturulması ve Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama hizmeti de sunuyoruz. CDP Raporlaması ve ClimWise Kurumsal İklim Riskleri Stres Testi gibi çözümler geliştiriyoruz. ÇSY bağlantılı sendikasyon kredilendirme süreçlerinde işletmelerin ihtiyacı olan ÇSY verilerine, ÇSY raporlamalarına güvence hizmeti de sağlıyoruz.

 

Cüneyt Kırlar, Ortak

Cüneyt Kırlar, Ortak

Risk Danışmanlığı Lideri

Cüneyt Kırlar 21 yılı aşkın iş hayatı boyunca başta Finansal Hizmetler sektörü başta olmak üzere Teknoloji, Medya, Telekom, Üretim ve Tüketici sektörlerinde Bilgi Teknolojileri(BT) Yönetimi, BT risk y... Daha fazla