Hizmetlerimiz

Sürdürülebilir Finans

Ekonomi ve finans uzun yıllardır insan ve insan odaklı gelişimin odağında yer alan, iş dünyasında alınan kararlarda belirleyici rol oynayan kavramların başında yer alıyor. Kurumların ve yapılan tüm işlerin varlıklarını uzun vadeli olarak devam ettirebilmeleri için finansmana erişim sağlamaları şart. Sürdürülebilir finans, iş dünyasının ve toplumun kalıcı yararı için çevresel, sosyal yönetişim kriterlerini iş veya yatırım kararlarına entegre eden her türlü finansal hizmeti kapsayan sorumlu bir finansal sistemi öngörmekte. 

Dönüşümün daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve geleceğe yönelmesini desteklemekte finansal hizmetler endüstrisinin rolünü doğru bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor. Deloitte olarak, müşterilerimize, yatırımların, kredilerin ve operasyonel finansmanın potansiyel sosyal ve çevresel riskleri ve fırsatları nerelerde taşıdığını belirlemelerine yardımcı oluyoruz. Riskleri azaltmaya ve sürdürülebilirliği karar alma sürecine dahil etmeye çalışıyoruz. Çeşitli sosyoekonomik ve iklim zorluklarına maruz kalma ve direnci değerlendirmek için senaryo analizi ve stres testi kullanıyoruz. Ayrıca raporlamaya ve ÇSY yasal gerekliliklerine, şirket politikalarına ve sektör kurallarına uygunluğu belirliyor, değerlendiriyor ve düzeltici eylemlerin önceliklendirilmesine yardımcı oluyoruz. 

Neler Sağlıyoruz

Kurumsal Sürdürülebilir Finans Çerçevesinin Geliştirilmesi  

Finansal kuruluşlar sürdürülebilirlik risklerinin entegrasyonuna ve olumsuz sürdürülebilirlik etkilerinin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlarını geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Deloitte olarak, iklim açısından nötr bir ekonomiye geçiş, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için mevcut yatırım açığını kapatmak ve sürdürülebilir finansmanı büyütmek için finans kuruluşlarına sürdürülebilir finans çerçevelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık sağlıyoruz.